Biblioteka 

Prędzej czy później będzie radośnie,
bo wirus czmychnie tam, gdzie pieprz rośnie!!! :)

 

 


ZASADY FUNKCJONOWANIA BIBLIOTEKI
ALK W OKRESIE PANDEMII

 

1. Wszystkie czytelnie oraz wolny dostęp do książek są zamknięte do odwołania.

2. Wypożyczalnia czynna jest w następujących godzinach:
- poniedziałki, wtorki, środy: 10 - 16
- czwartki, piątki: 13 -19
- soboty: 10 - 16

3. Biblioteka zachęca wszystkich użytkowników do zdalnego wypożyczania książek, którego zasady opisane niżej, w zakładce: "Jak zdalnie wypożyczyć książkę".

4. Każdy użytkownik Biblioteki ALK podczas przebywania na jej terenie zobowiązany jest do zasłaniania nosa i ust za pomocą maski lub przyłbicy.

5. Liczba użytkowników przebywających jednocześnie na terenie Biblioteki nie może przekraczać 5.

6. Przebywający na terenie Biblioteki użytkownicy proszeni są o zachowanie od siebie odległości nie mniejszej niż 1,5 metra.

7. Książki wypożyczone z Biblioteki ALK można zwracać:
- odsyłając pocztą lub kurierem na adres Biblioteka ALK, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa (data nadania przesyłki jest traktowana jako data zwrotu)
- pozostawiając je we wrzutni znajdującej się przed wejściem do Biblioteki
- przekazując je bibliotekarzowi w godzinach otwarcia Biblioteki.

8. Książki zwrócone Bibliotece ALK zostają poddane 72-godzinnej kwarantannie. Dopiero po tym okresie mogą zostać udostępnione kolejnym użytkownikom.

9. Możliwe jest zamawianie - na własny koszt - skanów materiałów bibliotecznych (pod warunkiem zachowania zasad Prawa autorskiego). Zamówienie takie można kierować na adres e-mailowy: biblioteka@kozminski.edu.pl. Szczegółowe zasady zamawiania skanów opisane są niżej, w zakładce "Usługi reprograficzne".

 

UWAGA!: W zależności od okoliczności powyższe zasady mogą ulegać zmianom. Dlatego zaleca się regularne sprawdzanie treści tych zasad.

 


JAK ZDALNIE WYPOŻYCZYĆ KSIĄŻKĘ

Aby wypożyczyć książkę zdalnie, należy wykonać następujące działania:

1) znajdź potrzebną Ci książkę w katalogu Biblioteki ALK (jeśli nie umiesz korzystać z tego katalogu, instrukcje znajdziesz TUTAJ)

2) wyślij mail na adres biblioteka@kozminski.edu.pl, podaj autora (lub redaktora), tytuł i sygnaturę potrzebnej Ci książki (zamówienia bez tych danych będą realizowane w dalszej kolejności)

3) czekaj na e-mailową odpowiedź od Biblioteki ALK

4) w ciągu 4 dni od otrzymania odpowiedzi będziesz mógł zgłosić się do recepcji ALK w budynku "D" po odbiór zamówionej książki (po tym terminie książka wróci do biblioteki).

 

JAK ZWRÓCIĆ KSIĄŻKĘ

Obecnie istnieją dwie możliwości zwracania książek:

1) za pośrednictwem poczty lub kuriera możesz wysłać książki na adres Biblioteka ALK, ul. Jagiellońska 57/59, 03-301 Warszawa;

2) codziennie w godzinach 8:00-21:00 zwracane książki możesz zostawiać w recepcji budynku D naszej uczelni, na specjalnie przeznaczonym do tego pojemniku.

UWAGA: przypominamy, że z dniem 15 czerwca zakończyło się moratorium na opłaty za opóźnione zwroty książek.

INFORMACJE DOTYCZĄCE BAZ DANYCH

Baza EIKON (Thomson Reuters) dostępna jest obecnie w Informatorium Biblioteki (wejście od strony atrium) na stanowisku nr 35, w dni robocze, od godz 9:00 do 18:00. Aby z tej bazy skorzystać, należy uruchomić komputer na tym stanowisku, a następnie zadzwonić do działu IT (pod numer 22 519 21 45) i poprosić o zdalne zalogowanie do tej bazy.

Na czas zamknięcia Biblioteki ALK dostawca bazy EMIS umożliwił wchodzenie do tej bazy przez uczelniany serwer proxy.

Osoby zainteresowane korzystaniem z bazy Bloomberg uzyskać instrukcje korzystania z tej bazy po wypełnieniu formularza znajdującego się tutaj.

 

 

CZYTELNIE NIECZYNNE DO ODWOŁANIA

Zarówno Czytelnia Główna, jak i Czytelnia Czasopism Bieżących są nieczynne do odwołania. Istnieje jednak możliwość zamawiania kserokopii lub skanów pozycji znajdujących się w naszych czytelniach. Szczegóły - w zakładce "Usługi reprograficzne".

USŁUGI REPROGRAFICZNE

We współpracy ze znajdującym się przy bibliotece punktem ksero możliwe jest zamawianie kopii materiałów znajdujących się w księgozbiorze Biblioteki ALK. Zamówienia będą realizowane wedle cennika znajdującego się TUTAJ.

Aby zamówić kopię (skan lub ksero) w naszej bibliotece, należy wykonać następujące działania:

1) jeżeli chcesz zamówić kopię z książki, znajdź ją w katalogu Biblioteki ALK (jeśli nie umiesz korzystać z tego katalogu, instrukcje znajdziesz TUTAJ), następnie wyślij maila na adres biblioteka@kozminski.edu.pl, podając:
- autora (lub redaktora) książki
- tytuł książki
- sygnaturę książki
- zakres stron lub rozdział, którego kopię chcesz zamówić

2) jeżeli chcesz zamówić kopię czasopisma, sprawdź w naszym spisie czasopism, czy jest ono u nas dostępne (nie tylko jego tytuł, ale także numer!), następnie wyślij maila na adres biblioteka@kozminski.edu.pl, podając:
- tytuł czasopisma
- rocznik i numer czasopisma
- zakres stron lub tytuł artykułu, którego kopię chcesz zamówić

3) czekaj na e-mailową odpowiedź z punktu ksero, z którym w razie wątpliwości możesz kontaktować się pisząc na adres: copystudent@copystudent.pl lub copystudent@kozminski.edu.pl

4) pamiętaj, że Twoje zamówienie musi być zgodne z obowiązującym w Polsce prawem, w szczególności Prawem autorskim - w przeciwnym razie zamówienie nie będzie mogło zostać zrealizowane.