ALK vs COVID-19

zajecia online.jpg

ALK vs. COVID-19

Czasy koronawirusa to ogromny sprawdzian dla każdego. Organizacje musiały drastycznie przestawić się na nowy sposób funkcjonowania, zmienić swoje strategie, dostosować się do nowych wyzwań. Dla nas COVID-19 był dodatkowym bodźcem do tworzenia „nowej szkoły na nowe czasy”. Z ogromną siłą cały zespół pracowników – zarówno naukowych, dydaktycznych, jak i administracyjnych, wspierany akceptacją i współdziałaniem studentów, zaangażował się w szeroko rozumianą transformację cyfrową.

Społeczność ALK a COVID-19

Kryzys pandemii wyzwolił ogromną energię drzemiącą w zespole tworzącym naszą organizację. Jej efektem było wiele działań, często spontanicznych i inicjowanych oddolnie, które nasza społeczność przedsięwzięła na rzecz studentów, uczniów, nauczycieli, seniorów, szpitali i biznesu.

W okresie zamknięcia szkół i uczelni organizowaliśmy ogólnodostępne zajęcia online w języku polskim i angielskim, mające pomóc maturzystom i studentom w przygotowaniu do matury i innych egzaminów. Wspieraliśmy nauczycieli w prowadzeniu zajęć z wiedzy o społeczeństwie. Zaoferowaliśmy pomoc w dostosowaniu ich lekcji do formuły online.

Z myślą o właścicielach i menedżerach, w tym absolwentach ALK, wspólnie z firmami partnerskimi, stworzyliśmy bezpłatną platformę merytorycznego wsparcia biznesowego pytajeksperta.pl.

Pracownicy naukowi naszej Akademii aktywnie uczestniczyli w debacie medialnej, dzieląc się wiedzą m.in. na temat możliwych skutków pandemii i na bieżąco komentując sytuację. 

Studenci i pracownicy ALK mogli skorzystać ze wsparcia psychologicznego. Włączyliśmy się w niesienie pomocy warszawskim seniorom, a także emerytowanym pracownikom ALK. Zebraliśmy też fundusze na respirator dla Szpitala Praskiego.

covid lew

Nowa normalność - Rzeczywistość w czasie globalnej pandemii COVID-19

Globalna pandemia, która w Polsce na dobre pojawiła się w marcu 2020 roku, zmieniła obraz otaczającej nas rzeczywistości. Na naszych oczach zachodzi rekonstrukcja wielu aspektów życia codziennego i gospodarczego. Pytanie o to, które fragmenty obecnej rzeczywistości zostaną z nami na stałe, a które przeminą, pozostaje otwarte.

Zamysłem tego opracowania jest pokazanie, jak pracownicy naukowi Akademii Leona Koźmińskiego widzą nową normalność – co oznacza i co może oznaczać  dla  ekonomii,  biznesu,  społeczeństwa, środowiska.

Nowy rok akademicki 2020/2021

Transformacja cyfrowa

Gdy w marcu 2020 r. z powodu pandemii koronawirusa na poziomie krajowym zapadła decyzja o zawieszeniu zajęć na uczelniach, w ciągu kilku dni dokonaliśmy przemiany procesu realizacji toku studiów na formę wirtualną. Naszym celem było natychmiastowe zapewnienie studentom ciągłości zajęć na możliwie najwyższym poziomie. Ogromnym wysiłkiem naszej kadry dydaktycznej oraz pracowników IT bardzo szybko uruchomiliśmy zdalny tryb nauczania. W pierwszych dniach praktycznie non stop szkoliliśmy naszych pracowników, aby wiedzieli, jak skutecznie wdrożyć e-learning.

Pod koniec marca w sieci odbywało się od 90 do 100% zajęć, w zależności od rodzaju studiów. Każdego dnia uczelnia realizowała średnio 132 wykłady, ćwiczenia, konwersatoria online.

transformacja.jpg

Online ready

W obliczu niepewnej sytuacji epidemicznej i w wyniku zastosowania przez nas innowacyjnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych przygotowaliśmy uczelnię na różne scenariusze. Począwszy od wariantu optymistycznego, gdy wszystkie zajęcia mogą odbywać się na uczelni z zachowaniem reżimu sanitarnego, poprzez wariant hybrydowy, połączenie kształcenia online i offline, aż po wariant najbardziej pesymistyczny, gdy istnieje konieczność prowadzenie wszystkich zajęć w środowisku wirtualnym.

Jesteśmy ONLINE READY!

distance