Akredytacje i wyróżnienia 

Aktualności  

  • 18.11.2019

    International Week Amsterdam

    więcej

  • 11.10.2019

    2019 International Conference on Digital Science

    więcej

  • 30.06.2019

    Powiedz, jak Ci się żyje w Warszawie. Miasto Stołeczne Warszawa zaprasza do udziału w badaniu, którego celem jest zebranie opinii, potrzeb i oczekiwań studentów i doktorantów.

    więcej

TRZY KORONY DLA KOŹMIŃSKIEGO 

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 87 uczelni (spośród ponad 13 600), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.


AACSB

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada 5 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 746 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.

Więcej informacji: www.aacsb.edu

Zespół akredytacyjny ALK

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2010/2011: 

Członkowie zespołu:

  • dr Dominika Latusek-Jurczak, Koordynator Projektu, Katedra Zarządzania
  • dr Svetlana Gudkova, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Przedsiębiorczości
  • mgr Paulina Bednarz-Łuczewska, Katedra Zarządzania
  • mgr Anna Pikos, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Koordynator ds. Akredytacji Międzynarodowych  
  • dr Grzegorz Mazurek, Katedra Marketingu
  • dr Paweł Krzyworzeka, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
  • dr Karol Klimczak, Katedra Rachunkowości
  • mgr John Mulenga, Katedra Rachunkowości

Wsparcie:

  • dr Anna Woźniak, Katedra Zarządzania
  • mgr Kaja Prystupa, Katedra Zarządzania
  • mgr Marcin Wardaszko, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

Wsparcie administracyjne:

  • mgr Renata Dukaczewska, Biuro ds. Akredytacji Międzynarodowych i Jakości Kształcenia
Członkowie Komisji Akredytacyjnej AACSB

Akademia Leona Koźmińskiego w dniach 22-25 marca 2011 miała przyjemność gościć członków komisji AACSB w składzie:  

  • prof. Tim Brailsford, The Executive Dean of the Faculty of Business, Economics and Law at the University of Queensland
  • prof. Dušan Mramor, President of the Board of the University of Ljubljana
  • dr Ronald E. Shiffler, Dean – College of Business Administration and Interim Dean – College of Information Technology
  • Lucienne Mochel, Vice President, Accreditation, AACSB International

EQUIS

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development), organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Na całym świecie jest ponad 13 600 uczelni biznesowych. Tylko 156 z nich posiada tę prestiżową akredytację. Pierwszą, która w całej Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała takie wyróżnienie, jest nasza uczelnia - jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełnia wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Po raz pierwszy otrzymaliśmy tę będącą certyfikatem jakości kształcenia akredytację już w 1999 roku, jako szesnasta uczelnia w Europie obok takich światowych liderów jak London Business School, INSEAD w Fontainebleau czy IMD w Lozannie. W 2002, 2005, 2010 oraz w 2015 roku Akademia z powodzeniem przeszła proces reakredytacji.

Więcej informacji: www.efmd.org

Cel akredytacji EQUIS

Celem akredytacji EQUIS jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe, podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

Zespoły akredytacyjne ALK

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2014/2015:

  • Prof. Grzegorz Mazurek, Ph.D. - Vice-Rector for International Relations
  • Anna Pikos, Ph.D. - EQUIS Project Leader, Department of Management
  • Tomasz Olejniczak, Ph.D. - Department of Management
  • Svetlana Gudkova, Ph.D. - Department of Management
  • Paulina Bednarz-Luczewska, Ph.D. – Department of Management
  • Paweł Mielcarz, Ph.D. – Department of Finance
  • Paweł Krzyworzeka, Ph.D – Department of International Management
  • Agata Dembek, MA - Department of International Management
  • Marcin Matyja, MA
  • Anna Olszewska, MA - Department of Management
  • Adam Woźnicki, MA – Department of Marketing
  • Administrative Assistants:
  • Beata Lech, MA – Chief Financial Officer
  • Sylwia Halas-Dej, MBA – Head of Center of Excellence
  • Agnieszka Sławska, MA – Scientific Activity Support Office
  • Beata Pir.g, MA – International Relations Office
  • Karolina Dąbrowska, MA – Department of Management
  • John Mulenga, MA – Department of Accounting

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2009/2010: 

  • prof. Dorota Dobija, Vice-Rektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
  • dr Dominika Latusek-Jurczak, Koordynator Projektu, Katedra Zarządzania
  • dr Grzegorz Mazurek, Katedra Marketingu
  • mgr John Mulenga, Katedra Rachunkowości
  • mgr Justyna Przychodzeń, Katedra Ekonomii
  • mgr Paulina Bednarz-Łuczewska, Katedra Zarządzania
  • Sylwia Hałas-Dej, MBA, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • mgr Beata Lech, MA, Główna Księgowa

Wsparcie administracyjne:

  • Agnieszka Chmiel, Biuro Współpracy z Zagranicą
  • Anna Pikos, Dział IT
  • mgr Paweł Krzyworzeka, Katedra Zarządzania 
  • mgr Szymon Wierciński, Katedra Strategii

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 2005: 

  • prof. Dorota Dobija, Koordynator Projektu
  • Sylwia Hałas, MBA
  • dr Waldemar Hoff
  • Prof. Robert Rządca
  • Prof. Bazyli Samojlik
  • mgr Dominika Latusek

Pomoc administracyjna: 

  • mgr Aneta Kowalska
  • mgr Justyna Kowalczewska 

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 2002: 

  • prof. Stefan Kwiatkowski
  • prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor
  • dr Dariusz Jemielniak - Koordynator Projektu
  • Prof. Witold Bielecki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • dr Dorota Dobija, Dyrektor ds. Programów Międzynarodowych

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 1999:

  • prof. Stefan Kwiatkowski 
  • prof.  Andrzej K. Koźmiński
  • prof. Witold Bielecki
  • dr Dorota Dobija
  • prof. Andrzej Lubbe
  • prof. Bogdan Wawrzyniak
  • prof. Krzysztof Obłój
  • dr Włodzimierz Piotrowski
  • dr Marek Pycia
  • prof. Robert Rządca 
  • Ewa Wiśniewska
  • Maciej Mądrala
  • Piotr Samborski
Członkowie Komisji Akredytacyjnej EQUIS

W 2015 r. Akademia Leona Koźmińskiego w miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

  • Prof. Andrew Lock, Dean Emeritus, University of Leeds, Leeds University Business School - Chairman of the Peer Review Team
  • Prof. Xiaobo Wu, Dean, Zhejiang University, School of Management
  • Prof. Christian Sala, Former Deputy General Manager of Banco Santander
  • Mr. Andrzej Popadiuk, Member of the Board, Gdansk Foundation for Management Development (GFKM)

W kwietniu 2010 Akademia Leona Koźmińskiego w miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

  • Prof. Frank Horwitz, Director, Cranfield School of Management – Chairman of the Peer Review team
  • Prof. Marcelo Paladino, Dean, IAE Business School, Universidad Austral
  • Prof. Christoph Badelt, Rector, WU Vienna University of Economics and Business, Wirtschaftsuniversität Wien
  • Mr. Nicolas Kourim, President & Founder, Netuall

W maju 2005 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

  • Prof. Landis Gabel, Dean of Faculty (incorporating R & D), and Deputy dean, INSEAD, France
  • Prof. Jean-Marc de Leersnyder, Associate Dean, Executive MBA, HEC School of Management - Paris, France – Chairman of the Peer Review Team
  • Dr. Bohdan Budzan, President, MIM Kyiv - International Management Institute, Ukraine
  • Mag. Walter Stepanek MBA, Manager Global ISV Alliances, IBM CEMA Region

 

AMBA

Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Obecnie posiada ją 200 szkół na świecie.

Warto zaznaczyć, że program EuroMBA, który KOŹMIŃSKI prowadzi z sześcioma europejskimi uczelniami, został wcześniej uhonorowany trzema akredytacyjnymi koronami: EQUIS, AMBA i AACSB.

Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych. 

Więcej informacji: www.mbaworld.com

Zespół akredytacyjny ALK
  • Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
  • Sylwia Rogalska, Dyrektor Biura Współpracy z Absolwentami (wtedy specjalista ds. promocji, Koordynator Klubu Absolwenta MBA)
Członkowie Komisji Akredytacyjnej AMBA
  • Mr Peter Calladine - Accreditation Services Manager, Association of MBAs
  • Dr. Philip McLaughlin - Directeur - Dean Bordeaux Ecole de Management - Bordeaux Business School
  • Dr Luis Torras - Academic Director EADA - Escuela de Alta Dirección y Administración 
  • Dr Pauline Weight - Head of Alumni, Cranfield University

Dofinansowanie z POWER