Akredytacje i wyróżnienia 

Aktualności  

 • 22.10.2020

  W związku z wprowadzeniem na terenie Warszawy strefy czerwonej zgodnie z nowymi zasadami bezpieczeństwa przeciw COVID-19 od 17 października 2020 szkoły wyższe przechodzą w tryb nauki zdalnej.

  więcej

 • 22.10.2020

  Projekt „GREEN HEAT – towards collaborative local decarbonization”, którego współautorką jest dr Agata Dembek, otrzymał dofinansowanie w konkursie NCBiR IdeaLab „Cities for the Future: Services and Solutions”.

  więcej

 • 19.10.2020

  Prof. Wojciech Gasparski oraz prof. Dariusz Jemielniak otrzymali nagrody Prezesa Rady Ministrów 2020, przyznawane za działalność naukową, wdrożeniową lub artystyczną.

  więcej

TRZY KORONY DLA KOŹMIŃSKIEGO 

Na świecie istnieją trzy najważniejsze akredytacje przyznawane uczelniom biznesowym - EQUIS, AMBA i AACSB. Są to tak zwane trzy korony, o których zdobycie ubiegają się najlepsze szkoły wyższe. Na świecie jest tylko 99 uczelni (mniej niż 1% szkół wyższych o profilu biznesowym), które posiadają wszystkie trzy akredytacje, a wśród nich Akademia Leona Koźmińskiego.

Pracodawcy zatrudniający absolwentów uczelni, która otrzymała tej klasy akredytacje, mają pewność, że kandydaci posiadają gruntowną wiedzę i umiejętności pozwalające roztropnie i skutecznie realizować powierzone zadania.


AACSB

AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) jest najstarszą na świecie instytucją akredytującą szkoły biznesu na wszystkich trzech poziomach nauczania: licencjackim, magisterskim i doktorskim – w obszarze zarządzania i biznesu oraz rachunkowości. Obecnie akredytację AACSB posiada 6 proc. wszystkich szkół biznesu na świecie: łącznie 874 instytucji edukacyjnych, w tym takie uczelnie, jak Harvard czy Yale University.

Więcej informacji: www.aacsb.edu

Zespół akredytacyjny ALK

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2010/2011: 

Członkowie zespołu:

 • dr Dominika Latusek-Jurczak, Koordynator Projektu, Katedra Zarządzania
 • dr Svetlana Gudkova, Zastępca Dyrektora Kolegium Zarządzania i Finansów, Katedra Przedsiębiorczości
 • mgr Paulina Bednarz-Łuczewska, Katedra Zarządzania
 • mgr Anna Pikos, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki, Koordynator ds. Akredytacji Międzynarodowych  
 • dr Grzegorz Mazurek, Katedra Marketingu
 • dr Paweł Krzyworzeka, Katedra Zarządzania Międzynarodowego
 • dr Karol Klimczak, Katedra Rachunkowości
 • mgr John Mulenga, Katedra Rachunkowości

Wsparcie:

 • dr Anna Woźniak, Katedra Zarządzania
 • mgr Kaja Prystupa, Katedra Zarządzania
 • mgr Marcin Wardaszko, Katedra Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki

Wsparcie administracyjne:

 • mgr Renata Dukaczewska, Biuro ds. Akredytacji Międzynarodowych i Jakości Kształcenia
Członkowie Komisji Akredytacyjnej AACSB

Akademia Leona Koźmińskiego w dniach 22-25 marca 2011 miała przyjemność gościć członków komisji AACSB w składzie:  

 • prof. Tim Brailsford, The Executive Dean of the Faculty of Business, Economics and Law at the University of Queensland
 • prof. Dušan Mramor, President of the Board of the University of Ljubljana
 • dr Ronald E. Shiffler, Dean – College of Business Administration and Interim Dean – College of Information Technology
 • Lucienne Mochel, Vice President, Accreditation, AACSB International

EQUIS

EQUIS

Akredytacja jest przyznawana najlepszym uczelniom biznesowym przez EFMD (European Foundation for Management Development), organizację wnikliwie i rygorystycznie oceniającą jakość kształcenia, a także warunki studiowania. Na całym świecie jest ponad 13 600 uczelni biznesowych. Tylko 183 z nich posiada tę prestiżową akredytację. Pierwszą, która w całej Europie Środkowo-Wschodniej otrzymała takie wyróżnienie, jest nasza uczelnia – jedyna instytucja edukacyjna w Polsce, która spełnia wymogi stawiane przez European Quality Improvement System. Po raz pierwszy otrzymaliśmy tę będącą certyfikatem jakości kształcenia akredytację już w 1999 roku, jako szesnasta uczelnia w Europie obok takich światowych liderów jak London Business School, INSEAD w Fontainebleau czy IMD w Lozannie. W 2002, 2005, 2010 oraz w 2015 roku Akademia z powodzeniem przeszła proces reakredytacji.

Więcej informacji: www.efmd.org

Cel akredytacji EQUIS

Celem akredytacji EQUIS jest poprawa jakości kształcenia z zakresu zarządzania, dlatego też koncentruje się ona na wszystkich kierunkach studiów prowadzonych przez daną instytucję. W procesy akredytacyjne EQUIS zaangażowane są zarówno pracownicy naukowi, jak i praktycy biznesu. Akredytacja EQUIS przywiązuje ogromną wagę nie tylko do wysokiego standardu strategicznych działań uczelni, ale również do procesu umiędzynarodowienia. Takie podejście wynika z faktu, że firmy rekrutujące pracowników na całym świecie, studenci studiujący poza macierzystym krajem oraz uczelnie nawiązujące alianse z instytucjami z różnych kontynentów potrzebują wysokiej jakości kształcenia, szczególnie w zakresie edukacji międzynarodowej. Wszelka działalność uczelni, włączając badania naukowe oraz kształcenie podyplomowe, podlegają ocenie. EQUIS kładzie nacisk na rozwój wśród studentów umiejętności zarządczych i przedsiębiorczych oraz wprowadzanie innowacji w procesach kształcenia.

Zespoły akredytacyjne ALK

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2014/2015:

 • Prof. Grzegorz Mazurek, Ph.D. - Vice-Rector for International Relations
 • Anna Pikos, Ph.D. - EQUIS Project Leader, Department of Management
 • Tomasz Olejniczak, Ph.D. - Department of Management
 • Svetlana Gudkova, Ph.D. - Department of Management
 • Paulina Bednarz-Luczewska, Ph.D. – Department of Management
 • Paweł Mielcarz, Ph.D. – Department of Finance
 • Paweł Krzyworzeka, Ph.D – Department of International Management
 • Agata Dembek, MA - Department of International Management
 • Marcin Matyja, MA
 • Anna Olszewska, MA - Department of Management
 • Adam Woźnicki, MA – Department of Marketing
 • Administrative Assistants:
 • Beata Lech, MA – Chief Financial Officer
 • Sylwia Halas-Dej, MBA – Head of Center of Excellence
 • Agnieszka Sławska, MA – Scientific Activity Support Office
 • Beata Pir.g, MA – International Relations Office
 • Karolina Dąbrowska, MA – Department of Management
 • John Mulenga, MA – Department of Accounting

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych Akademii Leona Koźmińskiego  w roku akademickim 2009/2010: 

 • prof. Dorota Dobija, Vice-Rektor ds. Badań Naukowych i Współpracy z Zagranicą
 • dr Dominika Latusek-Jurczak, Koordynator Projektu, Katedra Zarządzania
 • dr Grzegorz Mazurek, Katedra Marketingu
 • mgr John Mulenga, Katedra Rachunkowości
 • mgr Justyna Przychodzeń, Katedra Ekonomii
 • mgr Paulina Bednarz-Łuczewska, Katedra Zarządzania
 • Sylwia Hałas-Dej, MBA, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • mgr Beata Lech, MA, Główna Księgowa

Wsparcie administracyjne:

 • Agnieszka Chmiel, Biuro Współpracy z Zagranicą
 • Anna Pikos, Dział IT
 • mgr Paweł Krzyworzeka, Katedra Zarządzania 
 • mgr Szymon Wierciński, Katedra Strategii

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 2005: 

 • prof. Dorota Dobija, Koordynator Projektu
 • Sylwia Hałas, MBA
 • dr Waldemar Hoff
 • Prof. Robert Rządca
 • Prof. Bazyli Samojlik
 • mgr Dominika Latusek

Pomoc administracyjna: 

 • mgr Aneta Kowalska
 • mgr Justyna Kowalczewska 

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 2002: 

 • prof. Stefan Kwiatkowski
 • prof. Andrzej K. Koźmiński, Rektor
 • dr Dariusz Jemielniak - Koordynator Projektu
 • Prof. Witold Bielecki, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • dr Dorota Dobija, Dyrektor ds. Programów Międzynarodowych

Skład zespołu ds. akredytacji międzynarodowych w roku 1999:

 • prof. Stefan Kwiatkowski 
 • prof.  Andrzej K. Koźmiński
 • prof. Witold Bielecki
 • dr Dorota Dobija
 • prof. Andrzej Lubbe
 • prof. Bogdan Wawrzyniak
 • prof. Krzysztof Obłój
 • dr Włodzimierz Piotrowski
 • dr Marek Pycia
 • prof. Robert Rządca 
 • Ewa Wiśniewska
 • Maciej Mądrala
 • Piotr Samborski
Członkowie Komisji Akredytacyjnej EQUIS

W 2015 r. Akademia Leona Koźmińskiego w miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

 • Prof. Andrew Lock, Dean Emeritus, University of Leeds, Leeds University Business School - Chairman of the Peer Review Team
 • Prof. Xiaobo Wu, Dean, Zhejiang University, School of Management
 • Prof. Christian Sala, Former Deputy General Manager of Banco Santander
 • Mr. Andrzej Popadiuk, Member of the Board, Gdansk Foundation for Management Development (GFKM)

W kwietniu 2010 Akademia Leona Koźmińskiego w miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

 • Prof. Frank Horwitz, Director, Cranfield School of Management – Chairman of the Peer Review team
 • Prof. Marcelo Paladino, Dean, IAE Business School, Universidad Austral
 • Prof. Christoph Badelt, Rector, WU Vienna University of Economics and Business, Wirtschaftsuniversität Wien
 • Mr. Nicolas Kourim, President & Founder, Netuall

W maju 2005 Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego miała przyjemność gościć członków komisji EQUIS w składzie:

 • Prof. Landis Gabel, Dean of Faculty (incorporating R & D), and Deputy dean, INSEAD, France
 • Prof. Jean-Marc de Leersnyder, Associate Dean, Executive MBA, HEC School of Management - Paris, France – Chairman of the Peer Review Team
 • Dr. Bohdan Budzan, President, MIM Kyiv - International Management Institute, Ukraine
 • Mag. Walter Stepanek MBA, Manager Global ISV Alliances, IBM CEMA Region

 

AMBA

Akredytacja potwierdza najwyższą, zgodną z międzynarodowymi standardami jakość kształcenia programów MBA. Akredytację przyznaje Association of MBAs. W procesie akredytacji oceniane są m.in. warunki studiowania, programy, kwalifikacje kadry i osiągnięcia studentów. Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację AMBA w czerwcu 2008 roku. Obecnie posiada ją 265 szkół na świecie.

Aby uzyskać akredytację AMBA, trzeba poddać się wnikliwej ocenie specjalnej komisji, w skład której wchodzą przedstawiciele uczelni już akredytowanych. 

Więcej informacji: https://www.associationofmbas.com/ 

Zespół akredytacyjny ALK
 • Sylwia Hałas-Dej, Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego
 • Sylwia Rogalska, Dyrektor Biura Współpracy z Absolwentami (wtedy specjalista ds. promocji, Koordynator Klubu Absolwenta MBA)
Członkowie Komisji Akredytacyjnej AMBA
 • Mr Peter Calladine - Accreditation Services Manager, Association of MBAs
 • Dr. Philip McLaughlin - Directeur - Dean Bordeaux Ecole de Management - Bordeaux Business School
 • Dr Luis Torras - Academic Director EADA - Escuela de Alta Dirección y Administración 
 • Dr Pauline Weight - Head of Alumni, Cranfield University

Dofinansowanie z POWER