Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

Nonsens i propaganda online: społeczności i boty propagujące dezinformację w internecie

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Dariusz Jemielniak
Kwota dofinansowania
Koszty
3 807 634 PLN
Czas trwania
60 miesięcy
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu MAESTRO

Projekt zajmuje się zagadnieniem na styku trzech dużych zmian społecznych:

 • zwiększonej nieufności wobec wiedzy instytucjonalnej i antyintelektualnych i antyestablishmentowych nastrojów społecznych,
 • narastającej tendencji społeczności internetowych do samoorganizacji wokół określonych idei, a także nowych form kooperacji online (produkcja partnerska, otwarta współpraca), w połączeniu z demokratyzacją tworzenia i rozpowszechniania wiedzy, które skutkują dezinformacją,
 • rosnącej roli automatycznej propagandy i narzędzi dezinformacyjnych (sieci botów, opłacanych potajemnych influencerów, sieci samonapędzających się profesjonalnych ideologów).

Te wyzwania znajdują wyraz w wyłaniającym się systemie socjotechnicznym propagowania idei, opierającym się na połączeniu spontanicznych grup internetowych, kwestionujących zastany system wiedzy, a także sieci botów, stworzonych w celu wpływania na opinię publiczną i wywoływania określonych efektów politycznych poprzez dezinformację, jak i opłacanych zawodowców działających z tym samym skutkiem. Celem projektu jest analiza sieci, struktury i kultury organizacyjnej wybranych internetowych społeczności dezinformacyjnych (w szczególności, ich języka, struktury społecznej, przywództwa, kwestii demograficznych, systemów reputacji, wewnętrznej logiki i wierzeń, narracji i mitów) w studium łączącym informatykę, zarządzanie, socjologię i etnografię. Projekt będzie opierał się na nowatorskiej metodyce Thick Big Data, łączącej podejścia Big Data (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) z podejściami jakościowymi (etnografia cyfrowa, analiza narracyjna). Jednym z widocznych efektów ubocznych projektu będzie stworzenie narzędzi badawczych dla polskiej społeczności naukowej, jak i międzynarodowego wykrywacza botów. Poprzez realizację wysoko międzydyscyplinarnego przedsięwzięcia, z użyciem szerokiej gamy metod badawczych, projekt zwiększy naszą wiedzę o ludzkiej i algorytmicznej internetowej dezinformacji (odkrycia naukowe). Zapewni również praktyczne i sprawdzone w realnych warunkach narzędzia wykrywania sieci manipulatorów (wynajętych zawodowców i botów), jak również wspomniane wcześniej narzędzia do analizy sentymentu i wykrywania plemion zlokalizowane dla języka polskiego, co przyniesie istotne korzyści społeczne i dla świata nauki. Projekt będzie rozwijał istniejącą wiedzę o grupach otwartej współpracy, a także umożliwi obserwację jakie typowe dla nich procesy kulturowe I organizacyjne zachodzą w społecznościach dezinformacyjnych, w szczególności koncentrujących się na medycynie, kontrowersyjnych kwestiach społecznych i polityce.

Principal Investigator of the research project „Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation” announces a call no. 1/2023/945 for a National Science Centre Scholarship

The call for a National Science Centre Scholarship is announced within the framework of the research project entitled „Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation” funded by the National Science Centre under an agreement no. UMO-2020/38/A/HS6/00066 (within the framework of the MAESTRO 12 call).

Information about the project: The project entitled “Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation”, carried out at Kozminski University and managed by Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, aims to analyse the network, structure, and organizational culture of selected misinformation online communities (in particular, language, social structure, leadership, demographic dimensions, reputation systems, internal logic and beliefs, narratives and myths), in a study combining computer science, management, sociology, and ethnography. The project will rely on a novel Thick Big Data methodology, combining Big Data approaches (TribeFinding, SNA, Machine Learning, Sentiment Analysis) with qualitative ones (digital ethnography, narrative analysis). One of the tangible side-effects of the project will be developing research tools for Polish researchers, as well as an international bot detector.

Project description: https://www.kozminski.edu.pl/en/nonsense-and-propaganda-online-internet-communities-and-bots-propagating-misinformation

Requirements:

 • competence in English at the C1 level,
 • competence in the Python programming language at the intermediate level
 • ability to analyze data
 • being a:

- participant in a doctoral programme (within the meaning of the Act on Higher Education of 27 July 2005) or

- doctoral candidate at a doctoral school (within the meaning of the Act on Higher Education and Science of 20 July 2018)

Interest in network analysis will be an added advantage

Duties and responsibilities will include:

 • writing code in the Python programming language,
 • downloading, cleaning and analyzing data,
 • disseminating research findings, writing scientific papers,
 • collaborating with the Principal Investigator,
 • carrying out other tasks as requested by the Principal Investigator.

We offer:

 • an opportunity to develop scientifically in a research team with a strong focus on project acquisition,
 • a chance to take part in international scientific conferences

Terms of awarding a scholarship:

 • NCN Scholarship, paid to a scholarship recipient pursuant to a scholarship agreement; planned scholarship period: 12 months starting from March 2023, with the possibility of prolongation until the end of the project.
 • The amount of the scholarship depends on the tasks of a scholarship holder to be performed; the maximum amount of the scholarship, planned in the project, is PLN 5000 per month

The conditions of selection of candidates and the terms of awarding a scholarship are defined in the Regulations for Awarding NCN Scholarships for NCN-Funded Research Projects, annex to Resolution No 25/2019 of the NCN Council.

Information about the recruitment process: Persons meeting the requirements and interested in the position advertised are asked to send the following required documents to the e-mail address nauka@kozminski.edu.pl by 17.02.2023. Please state in the email subject line the following text: NCN scholarship (call no. 1/2023/945).

The call consists of two stages. The first stage involves verifying the submitted applications by checking if they are complete and if a given candidate meets the set requirements, followed by a selection of candidates to be invited to the second stage of the call – the interview. The candidates will be selected on the basis of: (1) whether they meet the set requirements and (2) the evaluation of the Task, completed by the candidates.

The Task: Each candidate is asked to prepare a written answer to the following questions:

 • Please, describe in several sentences how you would approach the task of data scraping from Reddit and Youtube?
 • Please, describe in several sentences how you would approach the task of analyzing a social network between accounts collected this way?

The answer should not be longer than 1 page. The Task will be evaluated by the Principal Investigator, in the context of the tasks to be performed in this position. The Task will be evaluated on the basis of the following point score: 3 points – very good; 2 points – good; 1 points – average 0 points – poor.

Required documents:

 • a CV in Polish or in English, including and describing: the candidate’s research achievements (including publications); research-related achievements (scholarships, awards and research experience gained in Poland or abroad, research workshops and training courses, participation in research projects, conferences); the candidate’s competence to carry out specific tasks in the research project (including information about the level of competence in English)
 • a completed Task
 • a scanned copy of a valid PhD student ID or a scanned copy of a certificate confirming that the candidate is a:

- participant in a doctoral programme (within the meaning of the Act on Higher Education of 27 July 2005) or - doctoral candidate at a doctoral school (within the meaning of the Act on Higher Education and Science of 20 July 2018)

 • any documents proving the candidate’s experience and skills are welcome (for example internship or traineeship certificates, training completion certificates, testimonials etc.).

Submission of the incomplete documentation is the basis for rejection of the application during the formal evaluation.

Additional information: The recruitment committee reserves the right to: interview selected candidates only, verify the information provided by each candidate and close the call without selecting a Scholarship Recipient.

A candidate will be evaluated on the basis of the rules of evaluation stated in the Regulations for Awarding NCN Scholarships for NCN-Funded Research Projects, annex to Resolution No 25/2019 of the NCN Council.

If you have any questions regarding the project and the content of the recruitment notice, please send them to the Principal Investigator, i.e. Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, to the following e-mail address: darekj@kozminski.edu.pl

Other questions regarding the application process may be sent to nauka@kozminski.edu.pl

The results of the call are planned to be announced by 17 March 2023

The results of the call will be published on Kozminski University’s website.

The decision of the recruitment committee cannot be appealed against.

This is to inform you that by submitting your job application, you give your consent for your personal data provided in your application to be processed by Kozminski University, ul. Jagiellońska 59, 03-301 Warsaw for the purpose of the recruitment process managed by Kozminski University, as part of a single recruitment process aimed to let you apply for the position named in the job notice, throughout the duration of the recruitment process, and - in the case of persons who are not offered position, their data will be stored for a period of 3 months from the end date of the recruitment process.

Appendix no 1 - Notification obligation GDPR

We kindly inform that as a result of the call (call no. 1/2023/945) for a National Science Centre Scholarship in the research project „Nonsense and propaganda online: internet communities and bots propagating misinformation” (no. 2020/38/A/HS6/00066) announced 3.02.2023 by the Principal Investigator Professor Dariusz Jemielniak, PhD, DSc, Mr. Junaid Ahmed was awarded the NCN Scholarship

prof. dr hab. Dariusz Jemielniak

Dariusz Jemielniak is Full Professor and head of Management in Networked and Digital Environments (MINDS) department, Kozminski University,  and faculty associate at Berkman-Klein Center for Internet and Society, Harvard University. He is a corresponding member of the Polish Academy of Sciences. His recent books include Collaborative Society (2020, MIT Press, with A. Przegalińska), Thick Big Data (2020, Oxford University Press), Common Knowledge? An Ethnography of Wikipedia (2014, Stanford University Press). His current research projects include climate change denialism online, anti-vaxxer internet communities, and bot detection.  He serves on the Wikimedia Foundation Board of Trustees.