Niezbadane zjawisko lokalnych powiązań politycznych. Jego zakres i znaczenie ekonomiczne

Niezbadane zjawisko lokalnych powiązań politycznych. Jego zakres i znaczenie ekonomiczne

Kierownik projektu
Wiedza
prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz
Kwota dofinansowania
Koszty
469 700 PLN
Czas trwania
02.09.2024 – 01.09.2027
Źródło finansowania
Koszty
Projekt finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki 2023/51/B/HS4/00318 OPUS-26

Istnienie powiązań pomiędzy politykami a przedsiębiorstwami jest stałą cechą współczesnego świata. Przedsiębiorstwa zatrudniają polityków, by wykorzystać ich wiedzę, sieci znajomości, uzyskać kredyt, zdobyć kontrakty rządowe lub też cieszyć się życzliwością władz nadzorczych.

W zamian za te korzyści przedsiębiorstwa poddane są presji politycznej. Banki udzielają więcej kredytów przed wyborami, zwłaszcza na obszarach, na których wynik wyborczy jest niepewny.

Przedsiębiorstwa niefinansowe uwzględniają czynniki polityczne przy podejmowanie decyzji o wielkości zatrudnienia. W efekcie alokacja zasobów w gospodarce jest zakłócona. Zasoby nie trafiają tam, gdzie zostaną najlepiej wykorzystane, ale są zużywane do realizacji projektów popieranych przez polityków. Z tego powodu powiązania polityczne i badania im poświęcone mają znaczenie z punktu widzenia wzrostu gospodarczego i dobrobytu ludzi.

Istniejąca wiedza o powiązaniach politycznych dotyczy praktycznie wyłącznie powiązań tworzonych na szczeblu krajowej polityki przez wielkie przedsiębiorstwa. Lokalne powiązania polityczne – stanowiące niezbadane terytorium we współczesnej ekonomii i finansach – są jednak także bardzo ważne. Lokalni politycy decydują o sposobie wydatkowania znaczącej

części środków publicznych. Lokalne firmy zatrudniają dwie trzecie wszystkich pracowników w Europie. Lokalne banki zaś są wciąż ważnymi kredytodawcami dla małych biznesów. Biorąc te czynniki pod uwagę, zdecydowaliśmy się przebadać wpływ lokalnych powiązań politycznych na działalność małych przedsiębiorstw i lokalnych banków w Polsce. Stawiamy sobie trzy główne cele. Po pierwsze, chcemy sprawdzić, co determinuje powstawanie lokalnych powiązań politycznych. Po drugie, zamierzamy określić, jak lokalne powiązania polityczne zmieniają działalność małych przedsiębiorstw i lokalnych banków. Po trzecie, pragniemy zweryfikować, czy znaczenie lokalnych powiązań politycznych dla małych przedsiębiorstw i lokalnych banków zależy od cyklu wyborczego, lokalnego natężenia korupcji i lokalnych wartości kulturowych.

Uważamy, że wyniki naszego projektu badawczego zainteresują nie tylko naukowców, prawodawców, regulatorów, ale także szerszą publiczność. Ich upowszechnienie zwiększy publiczną wiedzę o lokalnych powiązaniach politycznych, a przez to wzmocni mechanizmy kontroli społecznej nad nimi

prof. dr hab. Krzysztof Jackowicz