Zrównoważone zarządzanie to także finanse

08.03.2022

Zrównoważone zarządzanie to także finanse

W marcu 2022 r. w Akademii Leona Koźmińskiego rusza nowy kierunek studiów podyplomowych: Zrównoważone Finanse i ESG. To odpowiedź uczelni na zapotrzebowanie największych przedsiębiorstw w Polsce, szczególnie z branży finansowej, wprowadzających wskaźniki zrównoważonego rozwoju do sprawozdawczości.

24 marca, godz. 17.00 Zapisz się na dzień otwarty online studiów

Pakiety regulacyjne Komisji Europejskiej, zarówno te już wprowadzone, jak i przygotowywane do wdrożenia w najbliższych miesiącach, wymagają zasadniczych zmian w strategii i w raportowaniu. Tylko poprzez zrozumienie nowych szans oraz ryzyk związanych z perspektywą środowiskową, społeczną i ładem korporacyjnym, możliwe jest wzmacnianie przewagi konkurencyjnej oraz tworzenie zrównoważonej wartości w obliczu kryzysu klimatycznego.

ESG to akronim od angielskojęzycznych terminów: Environmental, Social, Governance i najmodniejsze obecnie pojęcie w zarządzaniu.

Firmy Big 4 przeznaczają miliardy dolarów na inwestycje w rozwój konsultingu w obszarze ESG. Globalne instytucje finansowe wypracowują swoje modele ryzyka pod kątem ESG. LinkedIn i Google prognozują ogromne zapotrzebowanie na wiedzę z tego zakresu. To najwyższy czas dla firm, by dostosować własne plany działania. Jednak, żeby to zrobić dobrze i skutecznie, warto najpierw poznać najlepsze praktyki oraz wytyczne dla ESG – mówi prof. Franjo Mlinarič, kierownik studiów Zrównoważone Finanse i ESG.

Studia w Koźmińskim łączą teorię z praktyką. Wśród wykładowców znaleźli się eksperci z zakresu zrównoważonych finansów z Polski, Niemiec, Wielkiej Brytanii, współpracownicy Komisji Europejskiej i menedżerowie czołowych instytucji finansowych w Polsce. CFA Poland i Bank BGK objęły te studia swoim patronatem. Nieszablonowe myślenie i innowacyjne rozwiązania będą stymulowane za pomocą podejścia edutainment, metody blended learning i narzędzi Bloomberga. Najlepsze obecnie stosowane praktyki w ESG przedstawi słuchaczom prof. Bolesław Rok, który był zaangażowany w tworzenie programu studiów. To wybitny ekspert z zakresu zrównoważonego zarządzania, inicjator Rankingu Odpowiedzialnych Firm i programu Climate Leadership.

Studia są przeznaczone głównie dla przedstawicieli instytucji finansowych i biznesowych, dyrektorów finansowych, kadry kierowniczej, regulatorów, urzędników państwowych i specjalistów z sektora inwestycyjnego. Ich ukończenie pomoże m.in. w opracowaniu szczegółowych wytycznych w raportowaniu ESG dla danej organizacji i projektowaniu usług oraz produktów finansowych zgodnie z wymogami taksonomii. Program jest oparty na wytycznych CFA i może pomóc w przygotowaniu do otrzymania certyfikatu CFA w zakresie ESG.

­Zrównoważone finanse nie są już opcją, ale stały się imperatywem biznesowym w obliczu rosnących ryzyk klimatycznych i społecznych. Program Zrównoważone Finanse i ESG umożliwia liderom biznesu i menedżerom wyższego szczebla przyspieszenie transformacji w kierunku neutralności klimatycznej spółki, wzmacniając tym samym strategiczną przewagę konkurencyjną – mówi prof. Bolesław Rok z Akademii Leona Koźmińskiego.

Program studiów i link do zapisów znajdują się tutaj: www.kozminski.edu.pl/ESG

Rekrutacja trwa, start studiów już w kwietniu 2022 roku.

Czytaj także