Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego - wręczenie medali

23.11.2023

Wręczenie medali „Zasłużony Pracownik Akademii Leona Koźmińskiego” w 2023 roku

Uroczystość wręczenia medali dla zasłużonych pracowników Uczelni otworzył Rektor, prof. Grzegorz Mazurek. Zwrócił się do wieloletnich pracowników Akademii Leona Koźmińskiego z wyrazami uznania dla ich zawodowego dorobku oraz gratulacjami i życzeniami pomyślności na przyszłość. Głos podczas uroczystości zabrał także przedstawiciel Kapituły Akademii Leona Koźmińskiego – prof. Robert Rządca, podkreślając znaczenie lojalności i zaangażowania kadry w osiąganiu kolejnych kamieni milowych przez Uczelnię.

Medale dla zasłużonych pracowników odebrało w tym roku 37 osób, reprezentujących zarówno kadrę akademicką i naukową, jak i administracyjną.

 • Prof. Anna Bielecka
 • Prof. Witold Bielecki
 • Agnieszka Bodzan
 • Henryk Buliński
 • Jadwiga Czarnota
 • Prof. Dorota Dobija
 • Prof. Lechosław Garbarski
 • Anna Goryńska         
 • Prof. Wojciech Góralczyk
 • Małgorzata Grabowska
 • Prof. Tomasz Gwiazda
 • Dr Sylwia Hałas-Dej
 • Prof. Jolanta Jabłońska-Bonca
 • Prof. Krzysztof Jackowicz
 • Prof. Magdalena Koczuba-Sobieraj
 • Prof. Grzegorz Kołodko        
 • Beata Lech
 • Dr Aleksandra Łuczak
 • Prof. Adam Noga
 • Prof. Krzysztof Obłój
 • Prof. Włodzimierz Piotrowski
 • Prof. Krzysztof Przybyszewski
 • Ewa Puławska
 • Prof. Robert Rządca
 • Agata Stępień
 • Prof. Czesław Szmidt
 • Marzena Świątkowska
 • Prof. Jolanta Tkaczyk
 • Dr Maria Tomaszewska
 • Dr Piotr Walasek
 • Prof. Jan Wawrzyniak
 • Wanda Widziszewska
 • Katarzyna Wierzbicka
 • Krzysztof Wierzbicki
 • Ewa Wiśniewska
 • Marek Wołkowycki
 • Prof. Sławomir Wymysłowski

Społeczność Akademii Leona Koźmińskiego składa gratulacje wszystkim zasłużonym pracownikom Uczelni oraz najlepsze życzenia w realizacji planów i marzeń.

 

Czytaj także