Zapraszamy na nasze licytacje na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

20.01.2023

Gramy w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy! W ramach wsparcia tej szlachetnej akcji zorganizowaliśmy cztery wyjątkowe licytacje, z których cały dochód zasili konto Orkiestry. 

W tym roku do wylicytowania jest udział w trzech naszych szkoleniach oraz lunch z Rektorem Akademii Leona Koźmińskiego.

„Inteligencja emocjonalna w praktyce”  - udział w dwudniowym, stacjonarnym szkoleniu, podczas którego uczestnicy postarają się rozumieć procesy związane z powstawaniem i dynamiką silnych stanów emocjonalnych. 

Link do licytacji: https://allegro.pl/oferta/szkolenie-inteligencja-emocjonalna-w-kozminskim-13160218287

Więcej informacji o szkoleniu 

"Negocjacje – przygotowanie, argumentowanie, przekonywanie" - udział w dwudniowym, stacjonarnym szkoleniu, podczas którego uczestnicy zdobywają bezcenne umiejętności prowadzenia elastycznych negocjacji, przekładających się na większą satysfakcję i korzystniejsze warunki, a w konsekwencji – zdobywanie nowych klientów i partnerów biznesowych. 

Link do licytacji: https://allegro.pl/oferta/szkolenie-negocjacje-w-kozminskim-13160255413 

Więcej informacji o szkoleniu

„Krytyczne myślenie – kluczowa kompetencja lidera XXI wieku” - udział w dwudniowym, szkoleniu online, podczas którego uczestnicy praktykują metody krytycznego myślenia, racjonalnego dyskutowania, logicznego rozumowania, sztuki argumentacji, obrony przed manipulacją oraz etyki krytycznego myślenia.

Link do licytacji: https://allegro.pl/oferta/szkolenie-krytyczne-myslenie-w-kozminskim-13160270217

Więcej informacji o szkoleniu 

Lunch z Rektorem Akademii Leona Koźmińskiego, Prof. dr hab. Grzegorzem Mazurkiem - wyjątkowa i niepowtarzalna okazja do zadania pytań i wymiany doświadczeń

Link do licytacji: https://allegro.pl/oferta/lunch-z-rektorem-akademii-leona-kozminskiego-13160295569

Wszystkie licytacje będą trwały 14 dni!

 

Czytaj także