Z radością informujemy, że Montpellier Business School został partnerem naszego programu double degree na kierunku Bachelor in Management!

29.03.2023

Akademia Leona Koźmińskiego podpisała umowę dotyczącą programu typu double degree z Montpellier Business School (Francja). W ramach umowy studenci i studentki kierunku Bachelor in Management będą mieli możliwość uzyskania dyplomu studiów I stopnia Montpellier Business School poprzez ukończenie dwóch semestrów odpowiednich kursów na kampusie MBS we Francji.

Studiowanie we Francji na pełnym kierunku licencjackim często wiąże się z ogromnymi kosztami. Dzięki programowi podwójnego dyplomu studenci i studentki mają możliwość uczęszczania i zdobywania dyplomu renomowanej francuskiej uczelni, spędzając tam tylko część swoich studiów.  

Partnerstwo to otwiera nowe atrakcyjne opcje mobilności międzynarodowej dla studentów obu instytucji partnerskich. Po zaliczeniu wszystkich wymaganych przedmiotów, odbyciu stażu na odpowiednim stanowisku i obronie pracy magisterskiej uczestnicy programu uzyskają dyplomy ukończenia studiów obu uczelni

  • Bachelor in Management Akademii Leona Koźmińskiego

  • Bachelor of International Business Administration (BIBA) Montpellier Business School

Umowę ze strony Akademii podpisała prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania w ALK. Więcej informacji na temat NOWEGO programu typu double degree tutaj.

Czytaj także