Wyjątkowy audyt architektoniczny w Akademii Leona Koźmińskiego

13.09.2023

W ostatnich dniach sierpnia w Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzony został wyjątkowy audyt architektoniczny. Wyjątkowy, ponieważ podyktowany przede wszystkim troską o społeczność, a nie wymogami prawnymi czy zewnętrznymi uwarunkowaniami.

Audyt został przeprowadzony przez zespół Spółdzielni Socjalnej FADO, reprezentowanej przez osoby z różnymi niepełnosprawnościami i wrażliwością. Funkcjonowanie na kampusie zostało poddane analizie z perspektywy osoby niedowidzącej, poruszającej się na wózku oraz neuronietypowej. Zapewniło to uczelni praktyczne spojrzenie na dotychczasowe rozwiązania i wypracowanie rekomendacji na przyszłość.

Warto podkreślić, że audyt odbył się w ważnym dla uczelni momencie – na zakończenie wdrożenia projektu „Dostępna – Otwarta – Kreatywna. Akademia Leona Koźmińskiego uczelnią równych szans”. Celem tego projektu była m.in. likwidacja barier architektonicznych oraz podnoszenie świadomości w zakresie niepełnosprawności. Uczelnia – jako rozwijająca ideę otwartości i dostępności – pokazała tym samym po raz kolejny, że chce w mądry i odpowiedzialny sposób planować swoje dalsze działania i podejmować je w zgodzie z aktualnymi standardami oraz rekomendacjami.

 

Czytaj także