Wyjątkowe porozumienie o współpracy Akademii Leona Koźmińskiego z Warszawskim Rzecznikiem Praw Uczniowskich

13.09.2023

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich, działający w ramach Urzędu m.st. Warszawa i Akademia Leona Koźmińskiego zawarły porozumienie, w ramach którego udzielą jeszcze większego wsparcia mierzącym się z trudnościami uczniom z warszawskich szkół. Będą również dla siebie wsparciem w obszarze edukacji prawniczej.

Funkcja Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich powstała w ubiegłym roku w Urzędzie m.st. Warszawa w odpowiedzi na postulaty młodych warszawianek i warszawiaków. Jego działania dotyczą w dużej mierze sytuacji związanych z naruszeniami praw uczniowskich oraz przejawami dyskryminacji. Pełniący rolę Rzecznika, pan Damian Jaworek, blisko współpracuje z uczniami, Młodzieżową Radą m.st. Warszawy i jej dzielnic, dyrektorami, nauczycielami oraz samorządami uczniowskimi. Wraz z nim działa ekspercki zespół przedstawicieli różnych środowisk. Akademia Leona Koźmińskiego dołącza ze Studencką Poradnią Prawną, wzmacniając tym samym niezwykle ważny obszar prawny.

Na mocy podpisanego porozumienia, Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich będzie blisko współpracował ze Studencką Poradnią Prawną – uczelnianą organizacją, prężnie działającą w Akademii Leona Koźmińskiego. To do Poradni kierowane będą wszystkie osoby – uczniowie oraz rzecznicy praw ucznia – którym potrzebne będzie wsparcie w ramach zgłaszanych trudności.  Poradnia zapewni im bezpłatne informacje i porady prawne osobom. Ze wsparcia będą mogli skorzystać również przedstawiciele organów władzy publicznej, skupionych na pomocy społecznej czy ochronie praw człowieka. Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich będzie też włączał Studencką Poradnię Prawną w inne działania wspierające uczniów z Warszawy w ich edukację prawniczą.

Umowę podpisali pani Renata Kaznowska – Zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, pan Damian Jaworek – Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich oraz prof. Grzegorz Mazurek – Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W spotkaniu udział wzięli również dr Mateusz Woiński – Opiekun Studenckiej Poradni Prawnej w Akademii Leona Koźmińskiego, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z liceami, pani Karolina MalczykDyrektorka Warszawskiego Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń oraz pan Andrzej Suchenek – Kierownik Zespołu Komunikacji Oświatowej w Biurze Edukacji Urzędu m.st. Warszawy.

Koźmiński to uczelnia z misją, której ważnym elementem jest wspieranie młodzieży - podkreśla Rektor, prof. Grzegorz Mazurek. Z ogromną dumą i radością rozpoczynamy ścisłą współpracę z Warszawskim Rzecznikiem Praw Uczniowskich i jego zespołem. Potrzeby młodego pokolenia i rodziców są ogromne, dlatego cieszę się, że możemy choć trochę im pomóc. Zadania podejmie się nasza wyjątkowa Studencka Poradnia Prawna - dodaje.

Zawarte porozumienie ma charakter wieloletni.

 

Czytaj także