Współpraca z IB World School – I SLO z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji (IB Raszyńska)

26.05.2023

Kozminski@TopHighSchool to program współpracy Akademii Leona Koźmińskiego z najlepszymi szkołami średnimi. W ramach tej inicjatywy podejmujemy strategiczne partnerstwa, dzięki którym młodzież przygotowywać się będzie do podjęcia programów wybranych studiów ze wsparciem kadry akademickiej.

Umowę z Liceum IB World School – I Społecznym Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji (IB Raszyńska) podpisali Pani Alicja Skręta, Dyrektorka Liceum oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor ALK.

Ta współpraca to ważny krok w realizacji strategii partnerstwa z wiodącymi szkołami średnimi – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Naszym wspólnym celem jest propagowanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, szczególnie zarządzania, ekonomii, finansów, rachunkowości i prawa, wśród uczniów i uczennic International Baccalaureate Diploma Programme (IB DP). Wspólnie stworzymy środowisko, które promuje zaangażowanie w naukę i realizację najwyższych standardów edukacyjnych.

Programy IB: Middle Years Programme (MYP) i Diploma Programme (DP), które realizują uczniowie oddziałów międzynarodowych w I SLO w Warszawie im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji zostały stworzone dla uczniów, którzy w szkole średniej chcą przygotować się do studiów za granicą lub zdobyć wiedzę i umiejętności przydatne na poziomie akademickim. Program nauczania każdego z przedmiotów kładzie nacisk zarówno na rozległość, jak i głębię wiedzy, zmusza do refleksji, krytycznego myślenia, wnioskowania i dowodzenia. Dodatkowo program kształcenia zakłada nabywanie umiejętności badawczych, zagadnienia związane z kreatywnością, aktywnością sportową i zaangażowanie w życie społeczne.

Z ekscytacją podejmujemy współpracę z Akademią Leona Koźmińskiego, mamy wspólnie mnóstwo pomysłów i już zaplanowanych działań - podkreśla Alicja Skręta, Dyrektor Oddziałów Międzynarodowych I SLO w Warszawie. - W naszym liceum stawiamy na wszechstronny rozwój uczniów i uczennic. Wysokie standardy nauczania w programie matury międzynarodowej IB oraz doskonała atmosfera w szkole, ucząca szacunku i otwartości na drugiego człowieka pomagają nam kształtować obywateli świata. Dbamy o to, by nauka wykraczała poza salę lekcyjną i odbywała się w sprzyjającym środowisku, które daje szansę i możliwości na zdobywanie wiedzy, rozwój kompetencji w działaniu, współpracę w interdyscyplinarnych projektach i różnorodnych zespołach. Chcemy odpowiedzialnie i mądrze przygotować młodzież do ekscytujących wyzwań świata przyszłości.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego ten sposób myślenia o rozwoju jest niezwykle bliski.

Łączy nas zainteresowanie edukacją na najwyższym, międzynarodowym poziomie. Można ją osiągnąć bez wyjazdu na studia za granicą – podkreśla dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z liceami. – Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia biznesowa, w której można uzyskać podwójny dyplom, nie tracąc przy tym kontaktu z naszym rynkiem pracy. Wybitna kadra akademicka jest gwarancją kształcenia w świetnym standardzie w wyjątkowym, przyjaznym otoczeniu. Tę jakość potwierdzają dodatkowo wyniki rankingów i opinie absolwentów.

Dzięki inspirującej współpracy uczelni z I SLO z Oddziałami Międzynarodowymi w Warszawie im. Maharadży Jam Saheba Digvijay Sinhji, młodzież będzie miała możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich i wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię. Uczniowie będą mogli skorzystać z bogatego doświadczenia oraz wiedzy naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Pozwoli im to czerpać od doświadczonej kadry naukowej i zdobywać wiedzę na międzynarodowym poziomie. Pracownicy Akademii wezmą z kolei udział w realizacji w liceum programu z zakresu Business Management, Economics, Theory of Knowledge, Creativity, Activity oraz Service.

Czytaj także

Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm, według rankingów „Financial Times” Executive Education 2024
Dziennik „Financial Times” opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych,...
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. partnerem merytorycznym dla studiów interdyscyplinarnych: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego
Narastające wyzwania w obszarze budowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki stały...