Współpraca Akademii Leona Koźmińskiego i Izba Notarialnej w Warszawie na rzecz edukacji prawniczej

13.06.2024

Akademia Leona Koźmińskiego ogłasza podpisanie porozumienia z Izbą Notarialną w Warszawie. Współpraca ta stanowi fundamentalny krok w kierunku rozbudowy programu edukacyjnego z zakresu prawa notarialnego i jest odpowiedzią na rosnące potrzeby rynku prawniczego w Polsce.

W ramach umowy, studenci będą mieli możliwość uczestnictwa w licznych wykładach, warsztatach oraz konferencjach, które będą organizowane we współpracy z doświadczonymi notariuszami. Dzięki temu zyskają nie tylko teoretyczną wiedzę, ale przede wszystkim praktyczne umiejętności niezbędne w pracy notarialnej. Porozumienie przewiduje również realizację wspólnych projektów badawczych, które będą miały na celu rozwijanie nowych, efektywnych praktyk w dziedzinie prawa notarialnego.

Podczas uroczystości podpisania umowy, której gospodarzem była Akademia Leona Koźmińskiego, obecni byli znaczący przedstawiciele obu instytucji. Prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii, podkreślił znaczenie tej współpracy dla rozwijania kompetencji prawniczych studentek i studentów. Z kolei Tomasz Karłowski, Prezes Izby Notarialnej, wraz z Ewą Serafin, Wiceprezes Izby, wyrazili nadzieję na owocne i długoterminowe partnerstwo.

Czytaj także