Wawerska Szkoła Realna dołącza do programu Kozminski@TopHighSchool, realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego

30.08.2023

Wawerska Szkoła Realna dołącza do programu Kozminski@TopHighSchool, realizowanego przez Akademię Leona Koźmińskiego

W ramach inicjatywy Akademii Leona Koźmińskiego budowane są partnerstwa  uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce. Dzięki takiej współpracy młodzież zyskuje możliwość przygotowania się do wymarzonych studiów ze wsparciem kadry akademickiej oraz udziału w zajęciach i aktywnościach kół naukowych. Do programu Kozminski@TopHighSchool dołącza Wawerska Szkoła Realna.

Bardzo cieszymy się, że Wawerska Szkoła Realna dołącza do naszego unikalnego programu – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Niezwykle cenimy przyjęte w tej szkole, alternatywne wobec dominującego dziś stylu edukacji, podejście – stawianie na interdyscyplinarność, samorozwój i odpowiedzialność. W Akademii działamy podobnie, przygotowując młodych ludzi na wyzwania współczesnego świata, rozwijając umiejętności współpracy oraz krytycznego myślenia.

Umowę o współpracy podpisali Aleksandra Drozd, założycielka i dyrektorka Wawerskiej Szkoły Realnej oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W spotkaniu udział wzięła również Joanna Kołakowska, wicedyrektorka liceum. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła rozmowa o nowatorskich metodach nauczania oraz szkołach demokratycznych.

Wawerska Szkoła Realna, której jestem założycielką i dyrektorką, to nowoczesne liceum – podkreśla pani Aleksandra Drozd. Naszymi fundamentami są demokracja i szacunek do drugiego człowieka. Z jednej strony stawiamy na rozwój osobisty – warsztaty psychologiczne, rozwój umiejętności miękkich, edukację ekologiczną, pracę wolontariacką na rzecz różnych społeczności. Z drugiej natomiast na rozwój edukacyjny, poprzez rozwój kompetencji językowych, informatycznych, pracę projektową czy zdobywanie realnych umiejętności na wawerskich specjalizacjach, czyli zajęciach praktyczno-teoretycznych, ze specjalistami. Współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego to dla naszego liceum krok w przyszłość, z partnerem, dla którego ważne są te same wartości i który prezentuje wysoki poziom naukowy. Dzięki naszemu partnerstwu osoby uczniowskie będą miały możliwość pogłębić tematy z zakresu zarządzania, prawa czy ekologii, a może po maturze – wybrać właśnie tę uczelnię.

Dzięki podpisanej umowie o współpracy, młodzież zyska możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich i wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię. Uczniowie będą mogli skorzystać z bogatego doświadczenia oraz wiedzy naukowców i praktyków z różnych dziedzin – w szczególności biznesu, edukacji obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej oraz ekologii. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego możliwość wspierania szkół średnich oraz młodzieży realizującej programy nauki biznesu i zarządzania jest niezwykle ważna. Dzięki wspólnymi inicjatywom uczniowie mogą poznać Akademię i przyszłościowe kierunki studiów, które mogą wybrać z myślą o swoich zainteresowaniach i zawodowej przyszłości.

Zależy nam nie tylko na przekazywaniu wiedzy, ale także doskonaleniu umiejętności i kształtowaniu etycznych podstaw. Angażujemy się też, jako społeczność akademicka, w pracę na rzecz otoczenia – wskazuje dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora Akademii Leona Koźmińskiego ds. współpracy z liceami.

 

Czytaj także