V Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”

10.06.2024

Dnia 6 czerwca 2024 roku odbyło się V Energetycznym Forum Nauki i Gospodarki „Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwo odbiorców energii”. Organizatorem forum był Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Fundacją Mercatus et Civis oraz Stowarzyszeniem Rzeczników Konsumentów.

Celem forum było przedstawienie rozwiązań technologicznych, prawnych oraz ekonomicznych, które odpowiadają na aktualne wyzwania rynku energetycznego i uwzględniają potrzeby przedsiębiorców oraz konsumentów. Forum ma na celu stworzenie przestrzeni do teoretycznych i praktycznych dyskusji między środowiskami naukowymi, administracją oraz biznesem, umożliwiając jednocześnie prowadzenie tematycznych debat.

Główne obszary tematyczne, które były podstawą do dyskusji, obejmowały:

  • Tradycyjne i nowoczesne źródła energii (takie jak węgiel, gaz, wodór, energia atomowa i inne),
  • Ochronę konkurencji i konsumentów,
  • Ochronę środowiska,
  • Pomoc publiczną.

Sekretarz Centrum Pani Aleksandra Knap wystąpiła w panelu, którym tematem była: Dywersyfikacja technologii i bezpieczeństwa odbiorców energii. Panel moderował dr hab. Mirosław Pawełczyk, prof. UŚ. Pani Aleksandra podczas swojej prelekcji poruszała kwestie związane ze zdefiniowaniem transformacji energetycznej.

Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym: Ministra Przemysłu, Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a także Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czytaj także