Tytuł profesora nauk społecznych w dziedzinie nauk socjologicznych dla dr hab. Doroty Węziak-Bialowolskiej

27.03.2024

Z wielką radością informujemy, że Dorota Węziak-Białowolska, ceniona zarówno w Akademii Leona Koźmińskiego, jak i na arenie międzynarodowej – jako faculty affiliate w Human Flourishing Program na Harvard University – została uhonorowana tytułem profesora nauk społecznych w dziedzinie nauk socjologicznych. 

Prof. dr hab. Dorota Węziak-Białowolska związana jest z Katedrą Metod Ilościowych i Zastosowań Informatyki w Akademii Leona Koźmińskiego. Zdobyła tytuł doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii oraz doktora habilitowanego nauk społecznych w zakresie socjologii. Jako statystyk posiada doświadczenie w obszarze zdrowia publicznego oraz psychologii pozytywnej. Jej zainteresowania naukowe związane są z tematyką dobrostanu w życiu i w pracy oraz roli zaangażowania w sztukę i uczestnictwa w kulturze dla zdrowia. 

W latach 2017-2022 była samodzielnym pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Harvarda (w T.H. Chan School of Public Health oraz w Institute for Quantitative Social Science). W latach 2011-2017 realizowała zadania jako pracownik naukowy w European Commission Joint Research Centre. Od 2010 do 2012r pracowała jako adiunkt w Instytucie Badań Edukacyjnych, zaś w latach 2003-2015 była zatrudniona najpierw jako asystent, a od roku 2008 jako adiunkt w Instytucie Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Obecnie jako faculty affiliate, współpracuje z Human Flourishing Program na Uniwersytecie Harvarda. 

W trakcie swojej kariery miała okazję współpracować z różnymi organizacjami międzynarodowymi (m.in., ONZ, OECD, WIPO, World Bank), czterema Dyrekcjami Generalnymi Komisji Europejskiej, fundacjami (European Cultural Foundation, Robert Wood Johnson Foundation) oraz międzynarodowymi organizacjami non-profit (np. European network on cultural management and policy; Sustainable Society Foundation) nad wieloma interdyscyplinarnymi projektami. Była również doradcą naukowym w Europejskiej Fundacji na rzecz Poprawy Warunków Życia i Pracy (Eurofound) w ramach projektu „Jakość życia w głównych miastach europejskich” oraz ekspertem w projekcie U.S. Department of Housing and Urban Development (HUD) “MTW Expansion Asset Building Cohort (ABC) – Research Design”, do którego została zaproszona przez administrację prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena. Obecnie zaangażowana jest w Global Flourishing Study - badanie realizowane wspólnie przez Harvard University, Baylor University, Center for Open Science oraz Gallup Institute.  

Profesor Węziak-Białowolska ma na swoim koncie ponad 90 artykułów w recenzowanych czasopismach naukowych, 11 rozdziałów w publikacjach książkowych oraz 2 książki. Dwa artykuły jej autorstwa zostały uhonorowane międzynarodowymi nagrodami: 2021 American Journal for Health Promotion Best Paper of the Year Award oraz Change the World, One Article at a Time Initiative by Springer Nature. Świadczy to o ogromnym wkładzie pani Profesor w rozwój nauk społecznych i jej dążeniu do zmiany świata na lepsze.

Czytaj także