Staże, doradztwo zawodowe i wsparcie psychologiczne dla studentów ALK

06.07.2021

STAŻE

W ramach projektu Akademia 360 – Zintegrowany system podnoszenia jakości w ALK współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 nasi studenci mają możliwość realizacji płatnych staży studenckich. Rozwijają kompetencje związane z wybranym przez nich kierunkiem studiów oraz zdobywają ciekawe doświadczenie zawodowe. 

Od początku realizacji projektu staże rozpoczęło łącznie 250 osób (94 studentów prawa, 22 studentów finansów i rachunkowości w j. polskim, 14 studentów Finance and Accounting oraz 120 studentów zarządzania). Poniżej relacje niektórych z nich.

„Dwa lata temu zostałam przyjęta na staż na stanowisko Młodszego Projektanta Chatbotów w Agencji K2. Bez pomocy Akademii Leona Koźmińskiego nie byłoby to możliwe. Jestem dumna, że byłam częścią społeczności ALK i wzięłam udział w projekcie STAŻ 360, który dał mi możliwość poznania sztucznej inteligencji w praktyce. Podczas stażu rozwinęłam konkretne kompetencje, takie jak projektowanie efektywnych konwersacji pomiędzy ludźmi i maszynami, a także interpretowanie wskaźników wydajności NLU (Natural Language Understanding). Moje zaangażowanie i umiejętności okazały się wystarczające, aby dostać stałą pracę w zespole projektantów chatbotów. Jeżeli, tak jak ja kilka lat temu, szukasz interesującej pracy, dołącz do projektu STAŻ 360!” – rekomenduje Sylwia Borycka, absolwentka zarządzania II stopnia. 

„Staż w Konfederacji Lewiatan wpłynął na mnie i na mój rozwój w ogromnym stopniu. Możliwość pracy w najbardziej wpływowej polskiej organizacji biznesowej, która reprezentuje interesy pracodawców w Polsce i Unii Europejskiej, była i jest wspaniałą przygodą. Po zakończeniu stażu otrzymałem wyjątkową możliwość pozostania na stałe w Centrum Mediacji Lewiatan. Od początku czułem, że trafiłem w odpowiednie miejsce i w ręce odpowiednich ludzi. Miałem przyjemność pracy u boku najlepszych specjalistów z dziedziny mediacji i prawa, a to wszystko dzięki możliwości, którą otworzyła mi Akademia Leona Koźmińskiego” – mówi Adam Dżumaga, student IV roku prawa. 

DORADZTWO ZAWODOWE

Konsultacje kariery organizowane przez Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami są dostępne dla wszystkich studentów ALK. W ramach indywidualnych spotkań – w formie online, jak i stacjonarnej – przy wsparciu doradców kariery student ma możliwość przygotować się do udziału w rekrutacjach, jak i zastanowić nad wyborem przyszłej ścieżki zawodowej. Każdy uczestnik ma możliwość zweryfikowania lub stworzenia od podstaw skutecznego CV oraz przygotowania się do rozmowy rekrutacyjnej w wybranej firmie. 

„Z Panią Katarzyną Sową pracowałem przez kilka miesięcy. Zapewniała mi doradztwo zawodowe i coaching. Jestem zdumiony jej wyjątkową wiedzą w tym zakresie. Wyposażyła mnie w zestaw umiejętności, które z sukcesem wdrożyłem, i już widzę tego efekty. Doskonale pomogła mi w przygotowaniu planu kariery i uzasadnieniu poszczególnych kroków. Zadała wiele trudnych pytań, do których nie miałem odwagi podejść samemu – zdecydowanie potrzebowałem rozmów z taką profesjonalistką. Pani Katarzyna jest trenerem o szerokich horyzontach. Zawsze przygotowana, zawsze zna odpowiedź na pytanie, zawsze profesjonalna. Zdecydowanie daje przykład jako członkini społeczeństwa ALK. Cieszę się, że udało nam się spotkać i razem pracować nad moim przyszłym sukcesem. Mam nadzieję, że będziemy mieli jeszcze okazję współpracować! Zdecydowanie polecam!” – powiedział Maciej Mordal, student kierunku Finance and Accounting. 

Udział w konsultacjach dodatkowo daje możliwość poznania swoich preferencji zawodowych oraz mocnych stron dzięki profesjonalnym testom diagnostycznym takim jak FRIS® czy CliftonStrengths® (Talenty Gallupa). Dla najlepszych studentów mamy też przygotowane oferty pracy i staży w topowych firmach współpracujących z Akademią. 

„W trakcie studiów miałem cięższy okres, na który złożyło się wiele czynników. Korzystałem z usług Biura Karier i doradztwa zawodowego. Wykonałem test osobowości  i umiejętności sprawdzający moje predyspozycje do wykonywania zawodu. Dzięki temu testowi dowiedziałem się, w czym w przyszłości się odnajdę i co będzie sprawiać mi łatwość. Ponadto konsultacje z doradztwa zawodowego przyczyniły się do zwiększenia mojej pewności siebie i samoświadomości. Jestem temu wdzięczny po dziś dzień” – mówi Mateusz Ostrowski, student III roku prawa i absolwent zarządzania I stopnia.  

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Nasza uczelnia dba także o dobrostan społeczności akademickiej. Jednym z zadań Biura ds. dobrostanu/Wellbeing office jest udzielanie doraźnego wsparcia psychologicznego studentom i pracownikom ALK. W zależności od rodzaju sytuacji pracownicy biura: Marzena Indra i Michał Godlewski oferują konsultacje lub doradztwo w celu ustalenia potrzeb danej osoby i sposobów ich wspierania. Biuro zapewnia również dostęp do konsultacji psychoterapeutycznej i psychiatrycznej przy współpracy z organizacją zewnętrzną w ramach projektu Dostępna-Otwarta-Kreatywna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Czytaj także