Seria wizyt studyjnych i warsztatów - co przez ostatnie tygodnie robili nasi studenci?

29.05.2023

W ciągu ostatnich dwóch miesięcy nasi studenci uczestniczyli w serii inspirujących spotkań z firmami partnerskimi. Biuro Karier i Współpracy z Otoczeniem zadbało, aby koordynowane przez nich wydarzenia były owocne i pełne cennych doświadczeń!

Na wizytach studyjnych połączonych z warsztatami nasi studenci i studentki odwiedzili siedziby MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, Point72 Careers, RSM i T-Mobile. Z kolei na naszym kampusie społeczność studencka spotkała się z pracownikami firm J.P. Morgan oraz JTI Careers.

Czego dotyczyły spotkania?

Wizyta studyjna w firmie MDDP dostarczyła uczestnikom wiedzy dotyczącej m.in. podatków międzynarodowych, podatków osobistych i doradztwa czy podatków międzynarodowych nieruchomości i cen transferowych.

Spotkanie w Point72 dostarczyło uczestnikom i uczestniczkom wiedzy z obszary przetwarzania danych.

Przedstawicielki firmy RSM Poland ujawniły studentkom i studentom kulisy zawodu biegłego rewidenta. Po krótkim wykładzie poświęconym rewizji finansowej przeszliśmy do wykorzystania wiedzy w praktyce i przećwiczyły w praktyce konkretne case study.

Odwiedziny w siedzibie firmy T-mobile były okazją do poznania bliżej kultury firmy i ciekawych historii oraz przedstawienie konkretnych możliwości rozwojowych. Studenci otrzymali też merytoryczna wiedza o Agile Mindset głosem Agile Coacha. Była też okazja do networkingu z byłymi uczestnikami i uczestniczkami programów stażowych i talentowych oraz z rekruterami.

 

Wizyta firmy w J.P. Morgan na naszym kampusie była niezwykle pouczająca pod względem finansowym i bankowym w ujęciu globalnym. Mieliśmy okazję poznać zespoły pracujące w różnych obszarach bankowości inwestycyjnej, zarządzania aktywami i usług korporacyjnych.

Przedstawicielki firmy JTI przybliżyły naszej społeczności wyzwania marketingu w branżach regulowanych. Dowiedzieliśmy się również o ich zaangażowaniu w zrównoważony rozwój i odpowiedzialne korporacyjne praktyki.

 

Podczas wszystkich spotkań zwrócono szczególną uwagę na rozwój talentów i kulturę organizacyjną. Spotkaliśmy się też z przedstawicielami zespołów HR, którzy podzielili się informacjami na temat programów rozwoju kariery i praktyk zarządzania personelem.

Wydarzenia te były nie tylko źródłem wiedzy, ale także inspiracją. Praktyki, technologie i podejście do biznesu, które powyższe firmy prezentują, stanowią wartościowe studia przypadków dla naszych studentów i studentek.

Każde spotkanie z serii było niezwykle wartościowym doświadczeniem. Studenci poszerzyli swoją wiedzę o renomowanych firmach, ich praktykach biznesowych i wartościach, co jeszcze bardziej zainspirowało ich do dalszego rozwoju!

Mamy nadzieję na więcej takich spotkań!

Czytaj także