Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry dydaktycznej – projekt ze wsparciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

12.02.2024

NCBR rozstrzygnęło konkurs „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę”, ogłoszony w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS). W jego efekcie 21 uczelni z całej Polski poprowadzi projekty, dzięki którym nauczyciele akademiccy i doktoranci podniosą lub wzmocnią swoje umiejętności, zwłaszcza dydaktyczne, w zakresie zielonej i cyfrowej transformacji. Ma to im pozwolić jeszcze celniej odpowiadać na wyzwania rozwojowe polskiej gospodarki i wymagania rynku pracy.

Trzeci najwyżej oceniony przez ekspertów w konkursie projekt to „EFEKT-EDU: Doskonalenie jakości kształcenia przez rozwój kompetencji i kwalifikacji kadry" – propozycja Akademii Leona Koźmińskiego. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania związane z potrzebą kompleksowego rozwoju kompetencji kadry. Skupia się na systemowym podejściu do innowacyjnego nauczania, wsparciu rozwoju talentów i adaptacji technologii cyfrowych. Zespół projektowy celuje w podnoszenie jakości kształcenia przez szkolenia „in house”, zewnętrzne działania rozwojowe oraz staże dydaktyczne za granicą. Dla uczelni jest to odpowiedź na wyzwania podyktowane zachodzącymi zmianami pokoleniowymi i technologicznymi – szczególnie w nauczaniu.

– W ramach projektu zaplanowaliśmy trzy kompleksowe działania: szkolenie wewnętrzne, polegające na dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem pomiędzy pracownikami uczelni, szkolenie zewnętrze, będące źródłem wiedzy i inspiracji – w tym udział naszej kadry w sympozjach, konferencjach i szkoleniach w kraju, a przede wszystkim za granicą oraz dwumiesięczne staże dydaktyczne w najlepszych uczelniach biznesowych na świecie. Ranga tych uczelni, międzynarodowe akredytacje i pozycje w rankingach to efekt wysokiej jakości kształcenia, innowacyjnej dydaktyki oraz rozwiązań cyfrowych, co bez wątpienia stanowi ogromną wartość dla naszej kadry i wpływa na podniesienie jakości kształcenia oraz – w dłuższej perspektywie – polskiego szkolnictwa wyższego – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Czas pandemii, który przyspieszył m.in. procesy transformacyjne, pokazał, że inwestycje w technologie i systemy wspomagające kształcenie są tak samo ważne, jak inwestycje w pracowników.

– W Akademii Leona Koźmińskiego mamy tę świadomość, dlatego aktywnie dbamy o kształtowanie postaw, które pozwolą pracownikom i studentom odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Rozwój kadry jest kluczowy, ponieważ doskonalenie ich kompetencji i kwalifikacji oznacza najwyższą jakość kształcenia dla naszych studentów. Kierując się właśnie tym przekonaniem, zdecydowaliśmy się aplikować o środki w konkursie NCBR – wyjaśnia Rektor.

Na realizację projektu „EFEKT-EDU”, który będzie trwał do stycznia 2027 r., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przyznało ponad 1,3 mln zł dofinansowania z programu FERS. Z jego wyników skorzysta społeczność Akademii Leona Koźmińskiego – przede wszystkim grupa ponad 150 pracowników akademickich oraz doktorantów (przyszłych wykładowców), dla których projekt oznacza rozwój kompetencji dydaktycznych i cyfrowych. Zaplanowane działania przewidują również korzyści dla studentów, którzy otrzymają edukację na jeszcze wyższym poziomie, a przy tym dostosowaną do aktualnych wymagań rynku pracy – zwłaszcza w kontekście zielonej i cyfrowej zmiany. W szerszej perspektywie projekt ma szansę przełożyć się na wzmocnienie szkolnictwa wyższego w naszym kraju i rodzimej gospodarki.

– Podejmowane przez nas działania mają na celu przygotowanie kadry, ale też studentów do efektywnego funkcjonowania w gospodarce opartej na wiedzy, z naciskiem na zrównoważony rozwój i innowacyjność. Integrując technologie cyfrowe i praktyczne umiejętności potrzebne na rynku pracy, zdecydowanie zwiększamy konkurencyjność polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej – konkluduje prof. Grzegorz Mazurek.

Konkurs NCBR „Rozwój kwalifikacji i kompetencji kadry realizującej dydaktykę” realizowany jest w priorytecie „Umiejętności” Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego.

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie https://www.gov.pl/web/ncbr/kadra-dydaktyczna-rozwinie-skrzydla.

Czytaj także