Rektor Akademii Leona Koźmińskiego w Radzie Powierniczej EFMD – globalnej instytucji akredytacyjnej

11.06.2024

Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz Mazurek, dołączył do rady powierniczej EFMD – organizacji kluczowej dla globalnego świata edukacji biznesowej. Organizacja ta zrzesza obecnie ponad 1000 uczelni i 30 000 członków z 92 krajów, odgrywając centralną rolę w definiowaniu standardów zarządzania i badań naukowych. W swojej misji odpowiada m.in. za akredytację EQUIS – spójny system równania do najlepszych uczelni i programów kształcenia w zakresie zarządzania i administracji na całym świecie.

Jako członek komitetu akredytacyjnego EQUIS, prof. Mazurek przyczynia się do ustanawiania międzynarodowych standardów edukacyjnych. Jego obecność w radzie powierniczej EFMD wzmacnia pozycję Akademii Leona Koźmińskiego w międzynarodowej społeczności akademickiej i wspiera podnoszenie jakości kształcenia w Polsce.

Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała akredytację EQUIS w 1999 roku i utrzymuje ją nieprzerwanie do dziś. Akredytacja ta – razem z AACSB u AMBA – stanowi „potrójną koroną", którą uzyskało mniej niż 1% uczelni biznesowych z całego świata. Od samego początku EFMD oraz sama akredytacja EQUIS wskazuje najlepsze kierunki w zarządzaniu uczelnią biznesową, monitorowaniu efektów kształcenia i osiągnięć naukowych, współpracy z otoczeniem biznesowym, międzynarodowym środowiskiem akademickim, lokalną społecznością oraz w trosce o losy absolwentów.

Nominacja prof. Mazurka do Rady Powierniczej EFMD to kolejny, niezwykle ważny element w ciągłym zaangażowaniu uczelni w doskonalenie edukacji i badań. Prof. Grzegorz Mazurek podkreśla związaną z tym odpowiedzialność i bezpośredni wpływ na jakość kształcenia na całym świecie.

Czytaj także