Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2022

22.06.2022

Ogłoszony 22 czerwca najnowszy ranking polskich szkół wyższych potwierdza najwyższą pozycję naszej Akademii wśród uczelni niepublicznych. Koźmiński zwycięża po raz 23. z rzędu, a więc od początku Rankingu Szkół Wyższych Perspektyw. Nasza uczelnia -stosunkowo młoda, istniejąca od 29 lat - ma zbliżoną punktację (67,1) do warszawskiej SGH (68,5), która wyprzedza ją dosłownie o włos.

Koźmiński uzyskuje natomiast najwyższą ocenę w kraju w kategorii kształcenia w zakresie zarządzania, przez co stanowi wzór do naśladowania dla wszystkich uczelni oferujących studia z tej dyscypliny. ALK pokazała, że wysoką jakość kształcenia można osiągnąć tylko wtedy, kiedy uczelnia mocno zaznacza swoją obecność na rynku międzynarodowym.

Zarządzanie oraz finanse i rachunkowość w Koźmińskim to kierunki, które jako jedyne z Polski trafiły do międzynarodowego rankingu „Financial Times”, uzyskując odpowiednio 59. i 30. miejsce na świecie.

Nasza Akademia już od 10 lat posiada komplet międzynarodowych akredytacji (EQUIS, AACSB i AMBA). Jest też liderem w przyciąganiu studentów z całego świata, a wśród 10 tys. pobierających tu naukę jest niemal dwa tysiące cudzoziemców z 80 państw.

Nasi absolwenci zajmują wysokie pozycje zawodowe, robią karierę w korporacjach międzynarodowych, firmach prywatnych, sektorze pozarządowym i w administracji różnych szczebli. Są coraz bardziej widoczni w życiu publicznym.

To, że jesteśmy najlepszą uczelnią niepubliczną w Polsce jest zasługą wszystkich pracujących tu wykładowców, pracowników administracyjnych i mądrych, zmotywowanych do nauki studentów. Kariery naszych absolwentów potwierdzają, że dobrze kształcimy. To jednak zobowiązuje nas do nieustannego wyznaczania nowych standardów w wielu obszarach. Np. w technologii skutecznie przeszliśmy etap transformacji cyfrowej, przenosząc zasoby uczelni do chmury, wyposażyliśmy sale hybrydowe w sprzęt do zdalnego nauczania. Teraz wdrażamy cele zrównoważonego rozwoju i jako pierwsza polska uczelnia trafiliśmy po raz kolejny do międzynarodowego zestawienia uczelni pozytywnego wpływu – mówi Rektor prof. Grzegorz Mazurek.

Wśród kryteriów oceny uczelni przez Perspektywy są: prestiż, zarobki absolwentów, potencjał naukowy, innowacyjność, efektywność naukowa, warunki kształcenia i umiędzynarodowienie ujęte w 29 wskaźników. 

 To jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych w Europie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości „IREG Approved”. Jego metodologię opracowała kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk – podkreśla Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji Perspektywy, twórca polskich rankingów edukacyjnych.

W rankingu znalazło się 96 uczelni akademickich. Na liście uczelni akademickich Akademia Leona Koźmińskiego znalazła się na 16. miejscu. W ocenie uczelni akademickich dominują kryteria związane z aspektami badawczymi, natomiast w rankingach uczelni niepublicznych i zawodowych większą wagę mają kryteria związane z praktycznym charakterem studiów. 

Najważniejszymi odbiorcami Rankingu są maturzyści, którzy za dwa tygodnie odbiorą świadectwa dojrzałości i przystąpią do składania dokumentów na swoje wymarzone studia. W Rankingu znajdą oni 79 kierunków studiów.

Pełny Ranking Perspektyw znajduje się TUTAJ.

Więcej informacji o zarządzaniu I stopnia w języku polskim i w języku angielskim

Więcej informacji o zarządzaniu II stopnia w języku polskim i w języku angielskim  

Czytaj także