PwC partnerem merytorycznym dla studiów interdyscyplinarnych: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego

17.06.2024

Akademia Leona Koźmińskiego, wiodąca uczelnia biznesowa, zaznaczająca swoją obecność na arenie międzynarodowej oraz PwC, globalna sieć firm świadczących najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu, podpisały umowę o współpracy. Porozumienie oznacza nowe możliwości rozwoju oraz twórczy pomost między środowiskiem akademickim i biznesowym.

Umowa o współpracy z PwC to istotny krok w kierunku dalszego, merytorycznego rozwoju programów naszych studiów, łączących prawo, zarządzanie i biznes. Cieszymy się, że do grona partnerów merytorycznych dołącza organizacja faktycznie troszcząca się o inspirującą edukację oraz zastosowanie wiedzy w praktyce biznesowej – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Lubimy dzielić się wiedzą, dlatego cieszymy się z rozpoczęcia współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego w zakresie studiów prawno-biznesowych - przyznaje Ewelina Niewińska, Dyrektor Marketingu, Komunikacji i Rozwoju Biznesu PwC. – Jako doświadczeni praktycy, chcemy pomagać w rozwoju młodych talentów i jesteśmy przekonani, że współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego to odpowiedni krok. Partnerstwo z Uczelnią skupioną na rozwijaniu i tworzeniu nowych wartościowych kierunków studiów oraz różnorodnych ich połączeń to klucz do zdobywania kompetencji przyszłości przez młode talenty. Zależy nam na rozwoju branży i wierzymy, że dzięki naszemu zaangażowaniu oraz ekspertyzie będziemy w stanie przyczynić się do rozwoju kompetencji pozwalających studentom odważnie wejść na rynek pracy, przy okazji pokazując im możliwości do kwadratu dostępne w PwC Polska.

Celem zawartego porozumienia jest przede wszystkim współpraca na rzecz rozwoju interdyscyplinarnych studiów: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie. Eksperci PwC dołączają do rady konsultacyjnej, gdzie będą rekomendować najlepsze rozwiązania, pozytywnie wpływające na realizowane w Akademii Leona Koźmińskiego procesy kształcenia. Zaangażowanie partnerów przyczyni się do zdobywania przez absolwentów i absolwentki uczelni kompetencji przyszłości, pozwalających im odpowiadać na stale zmieniające się uwarunkowania biznesowe oraz potrzeby otoczenia społeczno-gospodarczego. Eksperci PwC będą współpracować w tworzeniu innowacyjnych form edukacji. Oznacza to m.in. dzielenie się doświadczeniami oraz przykładami zastosowania wiedzy w praktyce biznesowej.

Kierunki studiów objęte partnerstwem merytorycznym PwC to Prawo w zarządzaniu biznesem (studia pierwszego stopnia) oraz Prawo i zarządzanie w biznesie (studia drugiego stopnia), których wyróżnikiem jest interdyscyplinarny charakter, umożliwiający m.in. analizowanie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, a tym samym przygotowanie studentów do rozwiązywania problemów biznesowych z wykorzystaniem wiedzy prawniczej.

Czytaj także