Przyznanie nagród Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne

01.07.2024

Kadra dydaktyczna i naukowa Akademii Leona Koźmińskiego z nagrodami Rektora za znaczące osiągnięcia w nauczaniu oraz badaniach naukowych.

Już po raz kolejny w Akademii Leona Koźmińskiego odbyło się uroczyste wręczenie Nagród Rektora przedstawicielom kadry naukowej i dydaktycznej, wyróżniającym się w nauczaniu oraz badaniach naukowych. Wśród laureatów znaleźli się zarówno naukowcy, którzy zdobyli prestiżowe granty badawcze w 2023 roku, jak i autorzy publikacji, które znacząco przyczyniły się do rozwoju dyscyplin akademickich. Nagrodzono również zwycięzców pierwszej edycji konkursu „Kozminski Impact Awards”, mającego na celu wyróżnienie badań o znacznym wpływie na społeczeństwo i gospodarkę.

Podczas wydarzenia prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, podkreślił znaczące osiągnięcia kadry uczelni w dziedzinie nauki oraz docenił istotny wkład laureatów w rozwój akademicki. Nagrody Rektora są w tym kontekście szczególnym wyrazem uznania za wybitne osiągnięcia – naukowe i dydaktyczne – oraz wprowadzanie nowatorskich metod kształcenia.

Jestem niezmiernie dumny, że Akademia Leona Koźmińskiego kontynuuje swoją tradycję wybitnych osiągnięć, odnosząc sukcesy zarówno w nauce, jak i dydaktyce. Nagrody, które dzisiaj przyznajemy, stanowią nie tylko formę uznania, ale także zachętę do dalszej pracy, innowacji i dzielenia się wiedzą. Nasza uczelnia zawsze stawiała na rozwój i wspieranie talentów. Efekty tych działań są widoczne nie tylko w publikacjach czy udanych projektach grantowych, ale także w codziennym zaangażowaniu w kształcenie przyszłych liderów. Gratuluję wszystkim laureatom i dziękuję za ich wkład w rozwój akademicki i społeczny - podsumował prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

W tym roku przyznano łącznie 250 nagród za publikacje naukowe oraz 38 za uzyskane granty badawcze. Dodatkowo Rektor Akademii wręczył nagrody za osiągnięcia dydaktyczne, w tym 9 w kategorii "materiały dydaktyczne", 11 za "relacje ze studentami i innymi nauczycielami akademickimi" oraz dwie za najwyżej oceniane zajęcia.

W konkursie „Kozminski Impact Awards” na największy wpływ badań na społeczeństwo i gospodarkę pierwsze miejsce zdobyli dr Sabina Kołodziej i dr Łukasz Markiewicz za projekt „Ewaluacja Pilotażu Programu Współdziałania Krajowej Administracji Skarbowej z dużymi podmiotami gospodarczymi”. Na drugim miejscu uplasowała się prof. dr hab. Izabela Grabowska, która badała rolę migrantów powrotnych jako zasobu dla organizacji i klientów publicznych służb zatrudnienia. Trzecie miejsce przypadło mgr Weronice Szatkowskiej za projekt dotyczący wykorzystania gry symulacyjnej do dyskusji o kryzysie humanitarnym na granicy polsko-białoruskiej.

Pełne listy laureatów Nagrody Rektora dostępne są poniżej Lista osób nagrodzonych wraz z informacją o wyróżniających się osiągnieciach dydaktycznych

Lista nagrodzonych osób przez Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za pozyskane granty w roku 2023

Lista nagrodzonych osób przez Rektora Akademii Leona Koźmińskiego za publikacje naukowe w roku 2023

Laureaci pierwszej edycji konkursu na Najlepszy Opis Wpływu Badań na Społeczeństwo i Gospodarkę  „Kozminski Impact Awards”  

 

Czytaj także