„Przyszłość nauki i pracy" – konferencja zainicjowana przez platformę edukacyjną Coursera z udziałem Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

14.06.2024

W Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbędzie się inspirująca konferencja pod hasłem „Przyszłość nauki i pracy. Tworzenie równych szans w cyfrowym świecie”, zainicjowana przez platformę edukacyjną Coursera wraz z partnerami. Wydarzenie zwróci uwagę na rosnące zapotrzebowanie na nowoczesne narzędzia edukacyjne i cyfrowe umiejętności, które są niezbędne w dzisiejszej gospodarce opartej na wiedzy. Podczas konferencji, Jeff Maggioncalda, CEO Coursera, zaprezentuje przyszłe plany firmy dotyczące rozwijania polskiego sektora edukacyjnego oraz wdrożenia narzędzi sztucznej inteligencji w nauczaniu.

Następnie, w panelu dyskusyjnym moderowanym przez Pawła Orlikowskiego, udział wezmą nie tylko przedstawiciele ministerstw i uczelni, ale także eksperci z różnych sektorów, którzy omówią wyzwania i możliwości wynikające z adaptacji nowoczesnych technologii w edukacji. Gościem specjalnym będzie prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, który podzieli się wizją akademii na przyszłość kształcenia w Polsce. Konferencja zakończy się sesją pytań i odpowiedzi oraz możliwością nawiązania kontaktów profesjonalnych, co dodatkowo umożliwi wymianę doświadczeń i wiedzy między uczestnikami.

Wydarzenie, otwarte dla szerokiego grona odbiorców, stanowi doskonałą platformę do dyskusji o przyszłości edukacji i pracy w Polsce, akcentując znaczenie współpracy publiczno-prywatnej w tworzeniu równych szans dla wszystkich w erze cyfryzacji.

Zapraszamy do udziału: https://coursera.konfeo.com/pl/groups

Czytaj także