Projekt we współpracy z Państwowym Instytutem Badawczym

17.10.2022

W maju 2022 roku w wyniku współpracy Akademii im. Leona Koźmińskiego z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji – Państwowym Instytutem Badawczym przeprowadzony został projekt edukacyjny w formie serii warsztatów z ekspertami, poświęcony problematyce wizualizacji danych, cyberbezpieczeństwu oraz przetwarzaniu języka naturalnego (NLP).

Warsztat nr 1

Historia opowiedziana w liczbach – dobre i złe praktyki wizualizacji danych. poprowadziła dr Aldona Tomczyńska, doktor nauk społecznych w zakresie międzynarodowej ekonomii politycznej, badaczka i liderka zespołu data science w OPI-PIB.

Tematem warsztatu były standardy wizualizacji stworzone przez Edwarda Tufta.

Wgląd do prezentacji: TUTAJ.

Warsztat nr 2

Zapewnienie poufności i integralności informacji na skalę światową! - PKI! - poprowadził Przemysław Rakowski – zastępca kierownika działu bezpieczeństwa OPI-PIB.

Omówione zostały najistotniejsze cechy kryptografii asymetrycznej, podstawowe pojęcia z obszaru podpisu elektronicznego, najważniejsze zastosowania, ryzyka i problemy w praktycznym wykorzystaniu. Wgląd do prezentacji: TUTAJ.

Warsztat nr 3

Jak spróbować w Natural Language Processing (NLP) i się przy tym nie połamać - poprowadził Maciej Kowalski, zastępca kierownika Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej w OPI PIB.

Omówione zostały podstawowe techniki obróbki tekstu, wektoryzację, oraz trochę algebry i statystyki koniecznej do zbudowania wyszukiwarki tekstu i analizy natężenia emocjonalne wypowiedzi.

Wgląd do prezentacji: TUTAJ.

 

Szerzej o Dniach z OPI-PIB na naszych stronach:

1. Historia opowiedziana w liczbach – dobre i złe praktyki wizualizacji danych.

2. Zapewnienie poufności i integralności informacji na skalę światową! - PKI!

3. Jak spróbować w Natural Language Processing (NLP) i się przy tym nie połamać

Czytaj także