Profesor David Duenas-Cid gościem podcastu Komisji Europejskiej

28.05.2024

Profesor David Duenas-Cid z Katedry Zarządzania w Cyfrowych i Sieciowych Społeczeństwach Akademii Leona Koźmińskiego był jednym z trzech zaproszonych ekspertów do udziału w podcaście Democracy – a right worth defending, który został opublikowany na oficjalnej stronie Komisji Europejskiej. Profesor specjalizuje się w badaniach wpływu technologii na zarządzanie. Jego prace i projekty badawcze, często realizowane w międzynarodowym środowisku, przyczyniają się do lepszego zrozumienia, jak cyfrowe narzędzia mogą wspierać demokratyczne procesy i zaangażowanie społeczne.

Celem podcastu jest podkreślenie roli każdego głosu i dyskusji w obronie oraz promocji wartości demokratycznych. Podczas rozmowy, nawiązującej do nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, prof. Duenas-Cid podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat wpływu zaangażowania obywatelskiego na procesy demokratyczne. Dyskusja miała również na celu zwiększenie świadomości społecznej na temat znaczenia każdego oddanego głosu i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Podcast jest dostępny na oficjalnych kanałach Komisji Europejskiej na platformach takich jak Facebook, Twitter,YouTube  oraz LinkedIn “EU Science, Research and Innovation”.  Stanowi on doskonałą okazję do pogłębienia wiedzy na temat aktualnych wyzwań i perspektyw demokracji w Europie. Profesor Duenas-Cid aktywnie promuje także wydarzenie w mediach społecznościowych, w tym na swoim profilu LinkedIn, gdzie dzieli się refleksjami na temat tej inicjatywy Komisji Europejskiej.

Czytaj także