Prof. Stanisław Jędrzejewski członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN

03.12.2023

Prof. Stanisław Jędrzejewski z Katedry Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego został członkiem Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach, działającego w ramach Polskiej Akademii Nauk (PAN). Członkami i członkiniami Akademii, ale też Komitetów działających z jej inicjatywy, zostają wybitni badacze i badaczki, którzy wyróżniają się dorobkiem i autorytetem.

Zawodowy życiorys profesora Stanisława Jędrzejewskiego jest bardzo bogaty. Na przełomie lat 80 i 90 był wiceprzewodniczącym Komisji ds. Reformy Polskiego Radia i Telewizji. Kolejno pracował jako Dyrektor Programowy oraz Członek Zarządu Polskiego Radia. Zasiadał w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. Był wiceprzewodniczącym i członkiem Komisji Radiowej EBU (European Broadcasting Union) w Genewie. Związany był także z Communication and Society Research Centre University of Minho w Portugalii. Obecnie łączy solidne przygotowanie akademickie z praktycznymi doświadczeniami w Katedrze Nauk Społecznych Akademii Leona Koźmińskiego.

Zadania Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN to m.in. analiza wartości informacji oraz ocena zmian zachodzących w systemie medialnym w Polsce. Komitet sporządza rekomendacje w zakresie wykorzystania mediów cyfrowych w badaniach i komunikacji naukowej oraz edukacji. Działanie Komitetu ma duże znaczenie dla środowiska medioznawczego. Jest płaszczyzną scalającą badaczy i ułatwiającą tworzenie sieci naukowych. Cieszy się też poparciem dziekanów wydziałów i dyrektorów instytutów z wiodących uczelni w Polsce prowadzących badania i dydaktykę medioznawczą.

Profesorowi Stanisławowi Jędrzejewskiemu serdecznie gratulujemy!

Czytaj także