Prof. Aleksandra Przegalińska w Radzie ds. Informatyzacji Edukacji (RIE)

07.03.2024

Prof. Aleksandra Przegalińska została powołana Rady ds. Informatyzacji Edukacji (RIE) przez Panią Ministrę Edukacji, Barbarę Nowacką. W najbliższym czasie odbędzie się pierwsze spotkanie Rady– wręczenie nominacji i oficjalne rozpoczęcie prac.

Rada ds. Informatyzacji Edukacji zajmie się realizacją i opiniowaniem spraw związanych z Polityką Cyfrowej Transformacji Edukacji.  Punkt startowy tematyki, którą będzie zajmowała się Rada, określa zdefiniowany przy tej okazji dekalog:  1. Ewaluacja stanu edukacji cyfrowej 2. Rewizja obowiązującej podstawy programowej 3. Wpływ nowych technologii, w tym sztucznej inteligencji na szkołę 4. Metody kształcenia, dydaktyka informatyki 5. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli 6. Wyposażenie uczniów, nauczycieli i szkół 7. Kształcenie cyfrowych specjalistów 8. Cyfrowe bezpieczeństwo 9. Zmiana organizacji pracy szkoły 10. Koordynacja realizacji nakreślonych celów

Głównymi zadaniami ekspertów zaproszonych do Rady będzie wsparcie Ministry Edukacji w zakresie wdrażania technologii cyfrowych w systemie oświaty oraz przedstawianie rekomendacji i ekspertyz dotyczących kierunków działań związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego w Polsce oraz gospodarki opartej na wiedzy. Eksperci będą proszeni o wyrażanie opinii i inicjowanie działań w zakresie edukacji informatycznej, edukacji medialnej oraz zastosowań technologii informacyjno-komunikacyjnych w systemie oświaty oraz ich wpływu na bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży. Jako zespół będą inicjować działania w zakresie podniesienia jakości kształcenia w systemie oświaty z wykorzystaniem narzędzi technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Zarządzenie z dnia 28 lutego 2024 roku dostępne jest w edzienniku (men.gov.pl).

Czytaj także