Pozytywny wpływ poprzez jakość kształcenia – Akademia Leona Koźmińskiego ponownie w THE Times Higher Education Impact Rankings

14.06.2024

W tegorocznych rankingach THE Times Higher Education Impact, Akademia Leona Koźmińskiego ponownie znalazła się wśród uczelni z całego świata, które realizując globalne cele zrównoważonego rozwoju, wywierają pozytywny wpływ na przyszłość. Uczelnia wyróżnia się na globalnym tle, utrzymując najwyższą w Polsce pozycję w obszarze związanym z jakością kształcenia.

THE Times Higher Education Impact Rankings to globalne rankingi, w których uczelnie poddają się ocenie w zakresie realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs). Cele te, przyjęte przez wszystkie państwa członkowskie ONZ, uznają m.in., że wyeliminowanie ubóstwa i innych niedostatków musi iść w parze ze strategiami, które poprawiają zdrowie i edukację, zmniejszają nierówności i pobudzają wzrost gospodarczy, jednocześnie przeciwdziałając zmianom klimatu i ich skutkom.

Times Higher Education Impact Rankings, oceniające wkład uczelni wyższych w realizację celów zrównoważonego rozwoju, to wyjątkowa inicjatywa – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Mogą stanowić zarówno katalizator zmian, motor napędowy dla dalszych działań, moment rozliczenia z dotychczasowych osiągnięć, jak i okazję do podkreślenia ogromnej pracy, którą szkoły wyższe już wykonały. Jesteśmy dumni, że nasze zaangażowanie w doskonalenie jakości kształcenia jest dostrzegane na arenie międzynarodowej. To kolejne potwierdzenie, że idziemy w dobrym kierunku.

Uczelnie przystępujące do rankingów Times Higher Education Impact, przekazują dane dotyczące swoich działań co najmniej w trzech wybranych przez siebie celach zrównoważonego rozwoju SDG oraz obowiązkowym SDG 17. Na tej postawie otrzymują wynik i miejsce w rankingu – zarówno ogólnym, jak i dla poszczególnych celów. W tym roku Akademia Leona Koźmińskiego ponownie zdobyła najwyższą notę wśród polskich uczelni w zakresie SDG 4 – Jakość kształcenia.

Akademia Leona Koźmińskiego jako pierwsza uczelnia w Polsce określiła własny program dążenia do zrównoważonego rozwoju na lata 2020-2030. Tym samym wpisała się w globalną troskę o lepsze jutro dla świata i zadeklarowała konkretne działania na rzecz poprawy losów ludzi, środowiska i całej planety. W Polsce uczelnia jest także pionierem edukacji w zakresie etyki biznesu oraz kształcenia ekspertów w zakresie sustainability. Współorganizuje Ranking ESG – odpowiedzialne zarządzanie i od dawna wdraża proekologiczne rozwiązania na swoim kampusie.

Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia ukierunkowana na dobre, odpowiedzialne kształcenie przyszłych liderów – podkreśla dr Anna M. Górska, doradczyni Rektora ds. wpływu Akademii Leona Koźmińskiego. – Wdrażanie celów zrównoważonego rozwoju w takim miejscu ma ogromne znaczenie, bo nie tylko uczy kolejne pokolenia etyki i odpowiedzialności, ale sama daje im dobry przykład. Cele Zrównoważonego Rozwoju, które wspólnie realizujemy, są elementem lepszego świata, na którym nam zależy, ale też poważnym zobowiązaniem – dodaje.

Czytaj także