Pożegnanie Profesora Zygfryda Rymaszewskiego

16.02.2024

Z ogromnym smutkiem żegnamy Pana prof. dra hab. Zygfryda Rymaszewskiego (ur. w 1927 r.) jednego z najwybitniejszych historyków prawa w Polsce ostatniego półwiecza.

Pan Profesor przez dziesiątki lat pracował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, a od 2001 roku rozpoczął pracę w Akademii Leona Koźmińskiego i był jednym z twórców nowego wówczas kierunku w uczelni – prawa. Jest autorem kilkudziesięciu ważnych, odkrywczych, warsztatowo wyróżniających się monografii i artykułów, m.in. unikalnych studiów na temat instytucji prawa prywatnego w dawnej Polsce i Wielkim Księstwie Litewskim, historii prawa niemieckiego. Podczas pracy w ALK publikował m.in. interesujące monografie o organizacji sądów w średniowieczu: „Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Woźny sądowy” ,Warszawa 2008 i „Z badań nad organizacją sądów prawa polskiego w średniowieczu. Czynności woźnego sądowego”, Warszawa 2010.

Był zawsze uśmiechniętym, życzliwym, wspaniałym wykładowcą, charyzmatycznym i kreatywnym, o ogromnej, imponującej wiedzy i kulturze osobistej. Każda rozmowa z Panem Profesorem była ekscytującą podróżą do bogatego świata nauki i kultury. Będzie nam Pana Profesora zawsze bardzo brakowało. W obliczu tej straty, składamy rodzinie i Bliskim najszczersze kondolencje. Studenci, absolwenci i pracownicy Kolegium Prawa ALK

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się dnia 22 lutego 2024 roku o godzinie 10:30 na Cmentarzu Rzymskokatolickim pw. św. Józefa, znajdującym się przy ulicy Ogrodowej 39 w Łodzi.

Czytaj także