Porozumienie o współpracy Akademii Leona Koźmińskiego z Centralnym Ośrodkiem Informatyki

26.02.2024

Akademia Leona Koźmińskiego oraz Centralny Ośrodek Informatyki zawarły porozumienie, na mocy którego będą wspierać swoje działania w obszarze transformacji cyfrowej. 

Podpisane porozumienie z Centralnym Ośrodkiem Informatyki to przede wszystkim nowe możliwości dla całej naszej społeczności – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Otwieramy ważny rozdział, potwierdzając tym samym, jak wysokim priorytetem jest dla nas transformacja cyfrowa oraz gotowość do przygotowywania kolejnych pokoleń na nadchodzące wyzwania technologiczne.

Akademia Leona Koźmińskiego od wielu lat aktywnie uczestniczy w transformacji cyfrowej szkolnictwa wyższego oraz z sukcesami przygotowuje kolejne pokolenia liderów zmian. Uczelnia wspiera m.in. działalność Stowarzyszenia Forum Dziekanatów, organizuje merytoryczne wydarzenia poświęcone rozwiązaniom cyfrowym oraz wdraża projekty wykorzystujące najnowsze technologie. Akademia jest również jedną z 5 szkół wyższych, biorących udział w pilotażowym, międzynarodowym projekcie, którego jednym z celów jest generowanie dyplomów w formie elektronicznej przy użyciu technologii blockchain. 

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Akademią Leona Koźmińskiego będzie owocna, inspirująca i długofalowa. Mamy ogromne ambicje w zakresie transformacji cyfrowej, jak i aktywności promujących informatykę jako dziedzinę nauki. Porozumienie nawiązaliśmy z myślą o wszystkich, którym bliskie jest przenikanie się świata nauki z nowoczesnymi technologiami – powiedział Radosław Maćkiewicz, Dyrektor COI.

Centralny Ośrodek Informatyki jest największą w kraju firmą realizującą projekty IT dla sektora publicznego. Projekty zrealizowane przez COI to m.in.: mObywatel, Profil Zaufany oraz e-Płatności. To aplikacje, które w swoim telefonie mają miliony Polaków.

Czytaj także