Podwójny dyplom ukończenia studiów magisterskich w Akademii Leona Koźmińskiego, czyli współpraca z Montpellier Business School

11.02.2024

Przedstawiciele Akademii Leona Koźmińskiego podpisali kolejną umowę dotyczącą programu typu double degree. Tym razem w ramach porozumienia z francuską Montpellier Business School, osoby realizujące magisterski program na kierunku zarządzanie (w języku angielskim), będą miały możliwość uzyskania dyplomów obu uczelni. Montpellier Business School, podobnie jak Akademia Leona Koźmińskiego, od lat znajduje się w rankingu najlepszych szkół biznesu według „Financial Times” oraz posiada prestiżową „potrójną koronę” uznanych, międzynarodowych akredytacji (Triple Crown).

Jednym z najważniejszych obszarów współpracy międzynarodowej w Akademii Leona Koźmińskiego są studia typu double degree – podkreśla prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania. – Dzięki partnerstwom zawieranym z renomowanymi uczelniami z całego świata, nasi studenci zyskują bezcenną możliwość ukończenia studiów zarówno z dyplomem Akademii Leona Koźmińskiego, jak i jednej z instytucji partnerskich. Niezwykle cieszy nas, że na studiach magisterskich w obszarze zarządzania, możemy teraz zaproponować wyjazd do Francji i poznanie wyjątkowej uczelni, jaką bez wątpienia jest Montpellier Business School.

Akademię Leona Koźmińskiego podczas podpisania umowy reprezentował prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor uczelni oraz ,prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania. Montpellier Business School reprezentowana była przez Xaviera Rajot, Dyrektora ds. międzynarodowych partnerstw akademickich oraz członka zarządu uczelni oraz Dr. Oussama Ammar, Zastępcę Rektora ds. programowych.

Zawarte porozumienie oznacza dla studentów Akademii Leona Koźmińskiego możliwość zdobycia wiedzy, ale też czerpania z międzynarodowej społeczności renomowanej zagranicznej uczelni, bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów. W trakcie programu studenci spędzą we Francji dwa semestry, realizując na kampusie Montpellier Business School odpowiednie kursy. Takie rozwiązanie pozwala m.in. utrzymać kontakt z lokalnym rynkiem pracy, budując jednocześnie międzynarodową sieć kontaktów – rówieśników z całego świata, którzy studiują na podobnych kierunkach. Absolwenci takich programów podkreślają, że oprócz przyjaźni na całe życie zbudowali wówczas relacje pomocne w rozwoju przyszłej kariery.

Podpisana umowa z Montpellier Business School to kolejny krok w realizacji strategii umiędzynarodowienia Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia konsekwentnie tworzy w pełni tolerancyjne, otwarte i wielokulturowe środowisko oraz społeczność. Wiele kierunków studiów – na wszystkich poziomach nauczania – prowadzonych jest w języku angielskim, że wsparciem dydaktyków i naukowców na stałe współpracujących z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi jak MIT, Harvard University czy ESCP Business School. Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi programy double degree również na studiach magisterskich na kierunku Finanse i rachunkowość oraz na studiach licencjackich z Zarządzania (oba w języku angielskim).

Podpisana umowa oraz rozwój partnerstwa między Akademią Leona Koźmińskiego i naszą uczelnią to niezwykle ważny krok milowy – podkreślił Xavier Rajot, Dyrektor ds. międzynarodowych partnerstw akademickich Montpellier Business School.Po wcześniej zawartym porozumieniu dotyczącym podwójnego dyplomu na poziomie licencjackim, przyszedł czas na rozszerzenie współpracy oraz sfinalizowanie Double Degree na poziomie magisterskim. To ogromne osiągnięcie i wielka korzyść dla naszych społeczności akademickich. Przed nami natomiast kolejne możliwości współpracy, na które obie nasze uczelnie mają ogromny apetyt.

Czytaj także