Podwójny dyplom ukończenia studiów licencjackich w Akademii Leona Koźmińskiego, czyli współpraca z Luiss University

05.06.2024

Przedstawiciele Akademii Leona Koźmińskiego podpisali kolejną umowę dotyczącą programu typu double degree. Tym razem w ramach porozumienia z włoskim uniwersytetem Luiss, osoby realizujące licencjacki program na kierunku Management and Artificial Intelligence, będą miały możliwość uzyskania dyplomów obu uczelni. Luiss University, podobnie jak Akademia Leona Koźmińskiego, od lat znajduje się w rankingu najlepszych szkół biznesu według „Financial Times” oraz posiada prestiżową „potrójną koronę” uznanych, międzynarodowych akredytacji (Triple Crown). Niezwykle ważnym obszarem współpracy międzynarodowej w Akademii Leona Koźmińskiego są programy typu double degree – podkreśla prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania. – Dzięki partnerstwom z renomowanymi uczelniami z całego świata, nasi studenci zyskują bezcenną możliwość ukończenia studiów zarówno z dyplomem Akademii Leona Koźmińskiego, jak i jednej z instytucji partnerskich. Bardzo nas cieszy, że na studiach licencjackich w obszarze zarządzania i AI, możemy teraz zaproponować wyjazd do Włoch i poznanie wyjątkowej uczelni, jaką bez wątpienia jest Luiss University. Program double degree to nie tylko zdobycie dwóch dyplomów, ale przede wszystkim możliwość budowania międzynarodowej sieci kontaktów i zdobywania doświadczeń, które zdefiniują przyszłe ścieżki kariery naszych studentek i studentów.

Akademię Leona Koźmińskiego podczas podpisania umowy reprezentował prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor uczelni, prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania oraz dr Krzysztof Chmielewski, Prodziekan Kolegium Zarządzania dla kierunków w języku angielskim. Luiss University reprezentowana była przez prof. Andrea Prencipe, Rektora uczelni, prof. Irene Finocchini oraz Sergio Rios Perez, odpowiedzialnego za obszar rozwoju międzynarodowego.

Zawarte porozumienie oznacza dla studentów i studentek Akademii Leona Koźmińskiego możliwość zdobycia wiedzy, ale też czerpania z międzynarodowej społeczności renomowanej zagranicznej uczelni, bez konieczności wyjazdu za granicę na cały okres studiów. W trakcie programu studenci spędzą we Włoszech dwa semestry, realizując na kampusie Luiss University odpowiednie kursy. Takie rozwiązanie pozwoli m.in. utrzymać kontakt z lokalnym rynkiem pracy, budując jednocześnie międzynarodową sieć kontaktów.

Podpisana umowa z Luiss University stanowi również kolejny krok w realizacji strategii umiędzynarodowienia Akademii Leona Koźmińskiego. Uczelnia konsekwentnie tworzy w pełni otwarte i wielokulturowe środowisko oraz społeczność. Wiele kierunków studiów – na wszystkich poziomach nauczania – prowadzonych jest w języku angielskim, że wsparciem dydaktyków i naukowców na stałe współpracujących z prestiżowymi uczelniami zagranicznymi jak MIT, Yale, Harvard University czy ESCP Business School. Akademia Leona Koźmińskiego prowadzi programy double degree również na studiach magisterskich.

Program double degree, realizowany z Akademią Leona Koźmińskiego, to wyjątkowa szansa dla naszych studentów na zdobycie międzynarodowego doświadczenia oraz umiejętności, które są cenione na globalnym rynku pracy – podkreśla Prof. Irene Finocchi, Dyrektor studiów licencjackich Luiss w dziedzinie zarządzania i sztucznej inteligencji. – Spędzając dwa semestry w renomowanej szkole biznesu w Warszawie, studenci mogą poszerzyć swoją perspektywę akademicką i osobistą, jednocześnie doświadczając innego kontekstu kulturowego. Wspólny program umożliwia kształcenie przyszłych liderów w szybko rozwijającej się dziedzinie sztucznej inteligencji i budowanie wspólnej płaszczyzny poprzez wykorzystanie wiedzy obu partnerów w nowym i stale ewoluującym krajobrazie edukacyjnym skoncentrowanym na technologiach cyfrowych.

Czytaj także