Nauka zarządzania i biznesu dla społeczeństwa: nasza Akademia członkiem organizacji RRBM - Responsible Research for Business and Management

25.02.2021

Użyteczność społeczna, wiarygodność i rzetelna ocena badań naukowych w obszarze biznesu i zarządzania to podstawowe wartości, którymi kieruje się Responsible Research for Business and Management (RRBM), wirtualna organizacja i wspólnota naukowców z całego świata. Do RRBM przystąpiła Akademia Leona Koźmińskiego, której również zależy na związku nauki i praktyki, na odpowiedzialnym i etycznym biznesie, a przede wszystkim na wkładzie uczelni i badaczy w poprawę realiów biznesowych i życia społecznego w Polsce i na świecie.

Społeczność RRBM (Odpowiedzialne Badania w Biznesie i Zarządzaniu) powstała w 2014 r. jako grupa 24 badaczy z różnych krajów, którym zależało na zmianie ekosystemu badań i edukacji biznesowej w kierunku zrównoważonego i odpowiedzialnego rozwoju. Celem RRBM jest inspirowanie, zachęcanie i wspieranie wszelkich studiów i badań z biznesu i zarządzania, które są wiarygodne, użyteczne i zrozumiałe, także poza murami uczelni, i nie ograniczają się do seminaryjnych dyskusji i wymiany opinii w elitarnych periodykach.

Według inicjatorów RRBM, zadaniem szkół i badaczy biznesu na świecie jest – w ostatecznym rozrachunku – rozwiązywanie problemów ważnych dla gospodarek i dla społeczeństwa. Biznes może być bowiem realnym czynnikiem zmieniającym świat na lepszy, jeśli posiada wiedzę i zalecenia oparte na odpowiedzialnych badaniach. Wymaga to zmiany podejścia do nauki i edukacji w dziedzinie zarządzania, które bywają obwiniane o oderwanie od realiów i proponowanie strategii nieadekwatnych do wyzwań współczesności. Kompleksowy program dla nauki i edukacji biznesowej znalazł się w dokumencie „Vision 2030”, który pokazuje, że szkoły biznesu powinny stać się ważnym i cenionym uczestnikiem działań na rzecz pożądanych zmian społecznych.

Jak stwierdził prof. Grzegorz Mazurek, rektor Akademii Leona Koźmińskiego, uczelnia i jej pracownicy w pełni podzielają reguły i zalecenia dla badań biznesu i zarządzania, wskazane w „Vision 2030”. "W ALK od dawna kierujemy się siedmioma zasadami RRBM" – powiedział rektor i wymienił je:

1. służba społeczeństwu,

2. docenianie badań podstawowych i stosowanych,

3. uwzględnie pluralizmu i współdziałania interdyscyplinarnego,

4. przemyślana metodologia,

5. zaangażowanie interesariuszy

6. uwzględnienie oczekiwań interesariuszy w trakcie badań

7. szeroka popularyzacja osiągniętych wyników.

Z tych względów do wspierania i aktywnego propagowania odpowiedzialnych badań biznesu i zarządzania według „Vision 2030” przystąpiła zarówno uczelnia, jak i rektor, a wkrótce zapewne i inni naukowcy.

Akademia Leona Koźmińskiego jest pierwszą polską uczelnią, która przyłączyła się do społeczności RRBM, obejmującej coraz więcej czołowych szkół biznesu, organizacji i stowarzyszeń edukacji biznesowej, a także wybitnych badaczy zarządzania i biznesu.

Należą do nich m.in. AACSB, EFMD, Aspen’s Institute of Business and Society Program, GRLI, jak też naukowcy z m.in. Cornell University, UCLA, University of Pennsylvania, University of Michigan, Rice University, Imperial College, University of Strathclyde, University of St. Gallen, Aalto University, Lund University, Singapore Management University, University of Hong Kong i Fudan University.

Czytaj także