Nasze PRAWO na I miejscu w Rankingu Wydziałów Prawa 2021 „Rzeczpospolitej”

29.06.2021

Już po raz dziesiąty „Rzeczpospolita” opublikowała na swoich łamach Ranking Wydziałów Prawa, w którym – tak jak w zeszłym roku –prawo w Koźmińskim zajęło I miejsce wśród kierunków prowadzonych na uczelniach niepublicznych.

Prowadzone na poszczególnych uczelniach kierunki prawnicze były oceniane w trzech obszarach: potencjał naukowy, jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.

Najważniejszym wskaźnikiem (w obszarze jakość) była zdawalność na aplikacje prawnicze. Uwzględniono też w tym kryterium dane z systemu ELA, zawierającego informacje o ekonomicznych losach absolwentów, czyli o ich pozycji zawodowej i zarobkach.

W obszarze ‘potencjał naukowy' twórcy Rankingu wzięli pod uwagę m.in. ocenę parametryczną, uprawnienia doktorskie i habilitacyjne oraz liczbę aktywnych doktorantów. Zaś w obszarze 'współpraca z zagranicą' ważna była liczba studentów-cudzoziemców.

Danych do Rankingu dostarczył Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowego Instytutu Badawczego. 

– Po raz kolejny prawo w Koźmińskim zajęło 1 miejsce w Rankingu Wydziałów Prawa „Rzeczpospolitej”, jednak po raz pierwszy kierunki prawa były rankingowane za okres, w którym prowadziły działalność edukacyjną i naukowo-badawczą w niespotykanych dotychczas warunkach pandemii Covid-19. Przyznanie nam 1. miejsca na podium potwierdza tylko, że pomimo szczególnych warunków, w jakich przyszło nam funkcjonować przez ten ostatni rok, zachowaliśmy dotychczasowe standardy nauczania i prowadzenia badań naukowych – skomentował wyniki rankingu prof. ALK dr hab. Robert Zieliński, Dziekan Kolegium Prawa. – Sprostaliśmy temu zadaniu w stopniu bardzo dobrym, za co dziękuję wszystkim pracownikom naukowym, dydaktycznym i administracyjnym. To jednak zobowiązuje, dlatego nieustannie pracujemy nad doskonaleniem naszego programu studiów, który oprócz tradycyjnego i solidnego przygotowania do egzaminu na aplikacje prawnicze pozwala nabyć studentom interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, w tym z obszaru zarządzania, finansów i ekonomii. Dzięki temu nasi studenci mają możliwość wybrania innej ścieżki kariery – w obszarze konsultingu biznesowego lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej, co bardzo doceniają.

„Rzeczpospolita” opublikowała również ranking studenckich poradni prawnych, przygotowany wspólnie z Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych. Klinika prawa Akademii Leona Koźmińskiego znajduje się w nim na II miejscu w Polsce.

Więcej o rankingu

Więcej o kierunku PRAWO  

Czytaj także