Nasza Akademia w top 3 Europy Środkowo-Wschodniej wśród 100 najlepszych szkół biznesu na świecie, oferujących studia z zarządzania

11.09.2023

Zgodnie z tegorocznym rankingiem "Financial Times" Masters in Management nasza Akademia znajduje się w top 3 Europy Środkowo-Wschodniej wśród 100 najlepszych szkół biznesu na świecie, oferujących studia magisterskie z zarządzania. ALK jest w rankingu jedyną uczelnią z Polski.

Z rankingu "Financial Times" jednoznacznie wynika, że zarządzanie warto studiować w Europie. W pierwszej setce zdecydowana większość to uczelnie europejskie. Akademia Leona Koźmińskiego to nie tylko lider w Polsce, ale również uczelnia w najwyższej lidze Europy Środkowo-Wschodniej. Uczelnie z naszego regionu wyróżniają się pod względem karier absolwentów, rosnących zarobków oraz wysoką mobilnością międzynarodową. Zestawienie rankingowe pozwala kandydatom na studia porównać różne aspekty studiowania, takie jak umiędzynarodowienie, jakość kadry dydaktycznej, różnorodność czy czas trwania studiów.

Kładziemy nacisk na praktykę biznesową, technologie cyfrowe w zarządzaniu, etykę i zrównoważony rozwój – to wyróżnia nasze studia na tle konkurencji. Teoria pozostaje ważnym obszarem wiedzy do opanowania, jednak trzeba podążać za szybko zmieniającym się światem, uważnie przyglądać się trendom i umieć odróżniać sezonowe mody od trwałych tendencji. Tworzymy więc programy studiów we współpracy z praktykami biznesu, poważnie traktujemy głosy liderów biznesu i korzystamy z doświadczenia innych uczelni biznesowych ze świata, z którymi mamy bliskie relacje – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce. W ubiegłym roku akademickim ten kierunek wybrało ponad 305 tys. nowych studentów. Umiejętności zdobyte podczas tego typu studiów sprawdzają się na rynku pracy, absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem i stosunkowo dobrze zarabiają. Zarobki, awans zawodowy i finansowy w trzy lata po ukończeniu studiów to główne kryteria oceny jakości studiów z zarządzania brane pod uwagę przez twórców rankingu "Financial Times".

W Polsce studia magisterskie na kierunku zarządzanie trwają dwa lata. Wybierając Akademię Leona Koźmińskiego można w tym czasie zrealizować rok nauki za granicą, jeśli student lub studentka są zainteresowani uzyskaniem dwóch dyplomów – podkreśla prof. Mariola Ciszewska-Mlinarič, Dziekan Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego. Decydując się na udział w programie double degree, nasi studenci mogą zdobyć dyplom uczelni, które również zostały ujęte w rankingu. Programy double degree cieszą się ogromnym zainteresowaniem, ponieważ dają możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery. Niewątpliwie wpływają także na rozwój kompetencji w obszarze komunikacji międzykulturowej i działania w międzynarodowych zespołach – dodaje.

Nasza Akademia jest obecna w zestawieniach rankingowych "Financial Times" od 2009 roku. Uczelnia jest numerem jeden wśród uczelni biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej oraz liderem studiów podyplomowych, MBA oraz programów rozwojowych dla firm. Uczelnia posiada najważniejsze międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, a Polska Komisja Akredytacyjna od wielu lat przyznaje wyróżniającą ocenę dla kierunku zarządzanie w Koźmińskim.

Wysokie miejsce Akademii Leona Koźmińskiego w rankingu "Financial Times' zbiega się w czasie z publikacją podręcznika „Zarządzanie. Nowe otwarcie” – lektury dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu zarządzania. Podręcznik został przygotowany przez autorów od lat łączących wykładanie przedmiotu zarządzanie z rozwijaniem jego teorii – prof. Andrzeja K. Koźmińskiego, prof. Dariusza Jemielniaka, prof. Dominikę Latusek-Jurczak oraz dr Annę Pikos.

Link do rankingu FT

Więcej informacji o kierunku zarządzanie w jęz. polskim

Więcej informacji o kierunku zarządzanie w jęz. angielskim

Czytaj także