Nasz kierunek ZARZĄDZANIE wiceliderem w Europie Środkowo-Wschodniej według „Financial Times”

13.09.2021

Wśród stu najlepszych na świecie studiów magisterskich z zarządzania, których ranking ukazał się 12 września 2021 w „Financial Times”, po raz kolejny znalazł się kierunek z naszej Akademii.

Z rankingu „FT” wynika, że warto studiować zarządzanie w Europie. W pierwszej setce jest aż 81 uczelni europejskich. Akademia Leona Koźmińskiego jest wiceliderem wśród szkół biznesowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz jedyną uczelnią z Polski (59. miejsce na świecie). Uczelnie z naszego regionu wyróżniają się pod względem kariery absolwentów i rosnących zarobków, co należy wiązać z dobrą koniunkturą w czasie wychodzenia z pandemii. Ponadto absolwenci Koźmińskiego wyróżniają się wysoką mobilnością międzynarodową.

Zestawienie rankingowe pozwala kandydatom na studia porównać różne aspekty studiowania, takie jak umiędzynarodowienie, jakość kadry dydaktycznej, różnorodność czy czas trwania studiów.

– W Polsce studia II stopnia trwają 24 miesiące i taki jest cykl studiów z zarządzania w ALK. W tym czasie można zrealizować rok nauki za granicą, jeśli student lub studentka są zainteresowani uzyskaniem dwóch dyplomów  – Akademii Leona Koźmińskiego i jednej z naszych pięciu uczelni partnerskich. Decydując się na udział w programie double degree, studenci ALK mogą zdobyć dyplom uczelni, które również zostały ujęte w rankingu „FT”:  ESCP (7. miejsce), Tongji (31. miejsce), Catolica Lisbon (45. miejsce), Kedge (67. miejsce) i Uniwersytet Lancaster (79. miejsce). Programy double degree cieszą się dużym zainteresowaniem studentów, dając możliwość kształtowania własnej ścieżki edukacji i późniejszej kariery. Niewątpliwie wpływają także na rozwój kompetencji w obszarze komunikacji międzykulturowej i działania w międzynarodowych zespołach – mówi prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič , Dziekan Kolegium Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego.

Zarządzanie to jeden z najpopularniejszych kierunków studiów w Polsce (po informatyce i psychologii). Ten kierunek co roku wybiera ponad 25 tys. nowych studentów. Umiejętności zdobyte podczas tego typu studiów sprawdzają się na rynku pracy, absolwenci nie mają problemów z zatrudnieniem i stosunkowo dobrze zarabiają. Zarobki, awans zawodowy i finansowy w trzy lata po ukończeniu studiów to główne kryteria oceny jakości studiów z zarządzania brane pod uwagę przez twórców rankingu „FT”.

– Kładziemy silny nacisk na praktykę biznesową, nowe technologie cyfrowe w zarządzaniu, etykę i zrównoważony rozwój – to wyróżnia nasze studia na tle konkurencji. Teoria pozostaje ważnym obszarem wiedzy do opanowania, ale trzeba podążać za szybko zmieniającym się światem, uważnie przyglądać się trendom i umieć odróżniać sezonowe mody od trwałych tendencji. Dlatego tworzymy programy studiów we współpracy z praktykami biznesu zasiadającymi w Radzie Doradczej działającej przy Rektorze, poważnie traktujemy głosy światowych liderów z Global Compact i korzystamy z doświadczenia innych uczelni biznesowych ze świata, z którymi mami bliskie relacje przez międzynarodowe instytucje akredytujące – mówi prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.

W zestawieniach rankingowych "Financial Times" jesteśmy obecni od 2009 roku.

ALK jako jedyna uczelnia w regionie posiada najważniejsze międzynarodowe akredytacje AACSB, EQUIS i AMBA, a Polska Komisja Akredytacyjna od wielu lat przyznaje najwyższą, wyróżniającą ocenę dla kierunku zarządzanie w Koźmińskim.

Link do rankingu FT

Więcej informacji o kierunku zarządzanie w jęz. polskim

Więcej informacji o kierunku zarządzanie w jęz. angielskim  

Czytaj także