Lwy Koźmińskiego wręczone!

06.10.2022

W dniu 3 października br. miała miejsce uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/2023, podczas której nastąpiło zwieńczenie konkursu Lwy Koźmińskiego. Prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki, Prezydent naszej Akademii oraz Przewodniczący Kapituły Konkursu wręczył statuetki laureatom. Lwy Koźmińskiego to doroczny konkurs mający na celu wyłonienie absolwentów odznaczających się spektakularną karierą, która może służyć za wzór studentom i absolwentom uczelni. Wręczana statuetka jest wyrazem uznania dorobku zawodowego absolwenta i podziękowaniem za godne reprezentowanie Akademii Leona Koźmińskiego. O przyznaniu nagrody w danej kategorii decyduje Kapituła Konkursu, tworzona przez profesorów uczelni i praktyków biznesu. W tym roku statuetkę otrzymali: Kategoria Menedżer:  Pani Jolanta Sobierańska-Grenda, Prezes zarządu Szpitali Pomorskich, Absolwentka Koźmiński MBA dla Kadry Medycznej. Szpitale Pomorskie to spółka zatrudniająca 3600 osób. Największym wyzwaniem zawodowym Pani Prezes była konsolidacja czterech szpitali pomorskich i realizacja 50 inwestycji w ochronie zdrowia o wartości przekraczającej 400 mln zł. Dzięki skutecznemu zarządzaniu i wiedzy Pani Prezes wyniesionej z MBA w Koźmińskim, spółka przestała generować długi i w 2021 roku osiągnęła 30 mln zysku brutto. Kategoria Prawnik: Pan dr Mateusz Zawistowski, Managing Director w ffVC, doktor prawa Akademii Leona Koźmińskiego. Firma ffVC specjalizuje się w obsłudze rynku kapitałowego, venture capital i startupów. Instytucja negocjuje transakcje i prowadzi nadzór nad spółkami portfelowymi, wspiera zespoły prawne. Pan Mateusz Zawistowski rozpoczął działalność biura ffVC w Polsce i ukończył 13 transakcji VC w ciągu 12 miesięcy. Za swoją działalność pro publico bono, Absolwent ALK otrzymał nagrodę White & Case Global Pro Bono 2016 i 2017. Kategoria Przedsiębiorca: Pan Grzegorz Krupnik, Prezes firmy PROTECH, Absolwent Executive MBA PROTECH to producent kotłów grzewczych oraz dostawca usług z zakresu obróbki blach i stali: cięcia laserowego, gięcia prasami, spawania, śrutowania, lakierowania oraz montażu. Zatrudniająca 700 pracowników firma z małopolskiego Zatoru kładzie nacisk na badania i rozwój, posiada kilka patentów, szczyci się wyższą niż średnia w UE robotyzacją produkcji, a przy tym dba o pracowników i poważnie podchodzi do ekologii. Firma organizuje zbiorowe dowozy do pracy dla pracowników i wyposażyła ich w rowery elektryczne. A główny produkt PROTECH-u wspomaga rozwiązania OZE. Poniżej prezentujemy listę wszystkich nominowanych absolwentów:

Kategoria: MENEDŻER

  • Żaneta Berus – CEO/Dyrektor Zarządzająca, In2Win Business Consulting
  • Paweł Komar – Prezes zarządu, Notus Finanse
  • Tomasz Konarski – Prezes zarządu, YIT Development
  • Dariusz Seliga – Prezes zarządu, PKP Cargo
  • Jolanta Sobierańska-Grenda  – Prezes zarządu, Szpitale Pomorskie

Kategoria PRAWNIK

  • Artur Ciszkowski - Dyrektor Departamentu Prawnego i Zarządzania Organizacyjnego Grupy Kapitałowej, ENEA S.A.
  • Andrzej Pałys – Partner, Kochański & Partners
  • ppłk Piotr Sękowski - Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
  • dr Matusz Zawistowski - Managing Director, ffVC

Kategoria PRZEDSIĘBIORCA

  • Grzegorz Krupnik – Prezes zarządu, Protech Sp. z o.o.  

Wszystkim tegorocznym wyróżnionym składamy serdeczne gratulacje i życzmy kolejnych sukcesów zawodowych! Dziękujemy Wam za tworzenie wspaniałej Społeczności Koźmińskiego. Zachęcamy do zapoznania się z laureatami poprzednich edycji konkursu.

Fot: prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki wręcza statuetki laureatom: od lewej Pan dr Mateusz Zawistowski, Pani Jolanta Sobierańska-Grenda oraz a następnie Pan Grzegorz Krupnik.  

Czytaj także