Launch Event kampanii edukacyjnej #OtwarciNaBiznes pod patronatem Akademii Leona Koźmińskiego

12.02.2024

Z badania przeprowadzonego przez Our Future Foundation wynika, że 67% polskich studentów myśli o założeniu własnej firmy. Tylko co piąty wie, jak to zrobić. Program i związana z nim kampania „Otwarci na Biznes” mają na celu promocję przedsiębiorczości i edukację w tym zakresie. W wydarzeniu inaugurującym wyjątkowy projekt udział wziął Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, prof. Grzegorz mazurek.

Kampania #Otwarci Na Biznes to odpowiedź na wyzwania zidentyfikowane w badaniu dotyczącym kompetencji cyfrowych i przedsiębiorczości, przygotowanym przez fundację edukacyjną Our Future Foundation we współpracy z Akademią Leona Koźmińskiego. Badanie pokazało, że choć 67 proc. polskich studentów myśli o założeniu własnej działalności gospodarczej, to jedynie 22 proc. z nich uważa, że w ramach edukacji szkolnej czy akademickiej dowiedziało się jak przebiega ten proces. Młodzi ludzie narzekają na brak umiejętności potrzebnych do wcielenia swoich pomysłów w życie. Pomimo uczęszczania na lekcje przedsiębiorczości, jedynie 34 proc. studentów zadeklarowało, że potrafi przeprowadzić rozeznanie rynku lub stworzyć biznesplan swojej potencjalnej działalności. Co istotne, podobne luki kompetencyjne występują w grupie wiekowej 50+, dlatego współpraca międzypokoleniowa i potencjalne korzyści płynące z jej zaistnienia również stały się przedmiotem badania oraz dyskusji.

Współpraca międzypokoleniowa otwiera nowe możliwości dla innowacji i wzrostu biznesu, dzięki połączeniu doświadczenie i umiejętności dojrzałych pracowników z energią i nowymi pomysłami młodych przedsiębiorców – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Taka synergia może przyczynić się do tworzenia bardziej zrównoważonych i odpornych modeli biznesowych. Ponadto, angażowanie osób dojrzałych w życie zawodowe ma kluczowe znaczenie dla społeczności, zwłaszcza w kontekście demograficznym, gdzie starzenie się populacji staje się ogromnym wyzwaniem. Promowanie współpracy międzypokoleniowej może również odgrywać istotną rolę w przeciwdziałaniu stereotypom związanym z wiekiem oraz otwierając drogę do bardziej inkluzywnego i zintegrowanego środowiska pracy. 

Zainagurowana kampania #Otwarci Na Biznes ma celu podniesienie poziomu wiedzy o zakładaniu i prowadzeniu własnego biznesu przy pomocy narzędzi cyfrowych. Projekt skupia się na promocji przedsiębiorczości poprzez aktywizację studentów i osób powyżej 50. roku życia. Stwarza możliwość udziału w ogólnodostępnym kursie edukacyjnym pod patronatem Akademii Leona Koźmińskiego, a także w konkursie na najlepszy pomysł biznesowy, w którym do wygrania są 3 nagrody główne o łącznej wartości 100 000 złotych na start lub rozwój działalności gospodarczej. Finalistów wyłoni głosowanie internautów, a z najlepszej dziesiątki zwycięzców wybierze kapituła składająca się z przedstawicieli świata biznesu, dziennikarzy i naukowców. 

Program edukacyjny #Otwarci Na Biznes, który ma odpowiadać na wyzwania przed którymi stoją zarówno młodzi przedsiębiorcy, jak i osoby 50+, szczególny nacisk stawia na rozwój umiejętności cyfrowych i skuteczne wykorzystanie ich przy prowadzeniu biznesu. W ramach kampanii, uczestnicy wezmą udział w serii ogólnodostępnych webinarów poruszających kluczowe zagadnienia dotyczące zakładania i organizacji przedsiębiorstwa, począwszy od prawnych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poprzez formy finansowania firmy, aż po promocję w mediach cyfrowych. – mówi Kamil Maksymilian Tomkowicz, członek zarządu Our Future Foundation.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie.

Czytaj także