Kozminski Consulting Club we współpracy z JET ESCP

02.07.2024

ESCP Business School to jedna z najbardziej prestiżowych szkół biznesu na świecie, będąca od niemal 10 lat strategicznym partnerem Akademii Leona Koźmińskiego. Współpraca obu uczelni ma na celu realizację wspólnych przedsięwzięć i projektów, z których mogą korzystać studenci, naukowcy oraz partnerzy korporacyjni. Niezwykle ważny krok w ramach tego porozumienia stawiają studenci z koła naukowego Kozminski Consulting Club oraz organizacja studencka Junior Enterprise (JET ESCP), oferująca profesjonalne usługi konsultingowe na terenie całej Europy.

Dla Kozminski Consulting Club współpraca z JET ESCP to niezwykle ważny element umiędzynarodowienia oraz wyjścia na rynki europejskie. Członkowie koła naukowego zyskują możliwość nauki oraz wymiany międzynarodowych doświadczeń. Partnerstwo oznacza m.in. wspólne warsztaty, sesje Q&A z doświadczonymi konsultantami oraz możliwość poznania odpowiedzi na pytania dotyczące ścieżki kariery w konsultingu. Członkowie JET ESCP oraz Kozminski Consulting Club wezmą udział w dyskusjach o trendach, analizach case studies, ale też konkursach wspierających rozwój strategicznego myślenia oraz umiejętności prezentacyjnych i negocjacyjnych. Zespół planuje także stworzenie platformy mentorskiej, gdzie doświadczeni konsultanci i alumni obu szkół będą mogli dzielić się swoim doświadczeniem i radami.

Jesteśmy niezwykle dumni z partnerstwa z JET ESCP oraz współpracy, która wyznacza naszym studentkom i studentom nowe horyzonty oraz otwiera drzwi do międzynarodowych możliwości – mówi Grzegorz Królikowski, Przewodniczący Kozminski Consulting Club.

Czytaj także