Konkurs na najlepsze prace magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości oraz zrównoważonego rozwoju

02.07.2024

Akademia Leona Koźmińskiego, we współpracy z Citibank Europe PLC (Oddział w Polsce), organizuje Konkurs na „Najlepsze prace magisterskie z zakresu finansów i rachunkowości oraz zrównoważonego rozwoju”.

Cel konkursu

Celem konkursu jest promowanie aktualnych trendów w finansach i rachunkowości oraz zrównoważonego rozwoju w biznesie, a także zachęcanie studentów do zgłębiania tych tematów.

Kto może wziąć udział?

Konkurs jest otwarty dla absolwentów drugiego stopnia kierunku Finanse i Rachunkowość (w języku polskim lub angielskim) Akademii Leona Koźmińskiego, którzy w roku akademickim 2024 przygotowali i obronili pracę magisterską z oceną pozytywną.

Wymagania formalne

Uczestnicy są zobowiązani do złożenia następujących dokumentów za pomocą formularza zgłoszeniowego online:

 1. Podpisany formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1 do regulaminu).
 2. Dwa egzemplarze pracy dyplomowej w wersji elektronicznej (pdf):
  • Pełna wersja strony tytułowej.
  • Strona tytułowa bez nazwisk autora i promotora.

Termin

Termin nadsyłania prac: do 30 lipca 2024 roku.

Ogłoszenie wyników

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 30 września 2024 roku na stronie internetowej Akademii Leona Koźmińskiego www.kozminski.edu.pl.

Kryteria oceny

Prace będą oceniane na podstawie:

 • Oryginalności i innowacyjności podjętego problemu (max 30 pkt)
 • Zawartości merytorycznej i zastosowanej metodyki (max 40 pkt)
 • Zakresu wykorzystanych źródeł pierwotnych i wtórnych (max 20 pkt)
 • Strony formalnej opracowania (max 10 pkt)

Nagrody

Przewidziano następujące nagrody finansowe dla laureatów:

 • I miejsce: 9500 PLN brutto
 • II miejsce: 6500 PLN brutto
 • III miejsce: 4500 PLN brutto

Regulamin

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Konkursie!

REJESTRACJA

Czytaj także