Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2023/24

10.10.2023

Jubileuszowa inauguracja roku akademickiego 2023/24 odbyła się w murach Akademii Leona Koźmińskiego 9 października 2023 r. W wydarzeniu wzięli udział znakomici goście z całego świata – przedstawiciele biznesu, świata nauki, społeczności studenckiej i absolwenckiej oraz przyjaciele uczelni.

W swoim otwierającym przemówieniu rektorskim prof. dr hab. Grzegorz Mazurek podzielił się m.in. refleksjami nad dzisiejszą szkołą biznesu – sposobem kształcenia i profilem menedżerów. Zauważył, że zarządzanie jako dyscyplina nauki wciąż budzi emocje, ale współczesny kapitalizm nie istniałby bez takich uczelni. Przyszłość to jednak kolejne wyzwania.

XXI wiek stawia przed uczelniami biznesowymi nowe wyzwania. Od absolwentów oczekuje się równocześnie sprawności biznesowej, jak i wrażliwości na losy świata oraz troski o przyszłość ludzi i planety. (…) Akademia musi być miejscem, gdzie przede wszystkim ceni się krytyczne myślenie, gdzie uczy się dyscypliny naukowej w weryfikacji faktów i hipotez, oczekuje się odwagi w głoszeniu oryginalnych, a więc najczęściej niepopularnych tez i poglądów. Akademia to miejsce, gdzie żąda się kreatywności w przekraczaniu granic poznania i oczekuje od studentów i studentek wielkich ambicji zmiany świata na lepsze. 

Podczas tegorocznej inauguracji nie brakowało nawiązań do 30-lecia Akademii. O ile 30 lat temu studia w Koźmińskim rozpoczynało 300 osób – pierwszy rocznik w historii, dziś jest to 12 tysięcy studentów z kraju i zagranicy, a swoją przygodę rozpoczyna kolejna grupa 2500 studentów i studentek, którzy ambitnie walczyli o możliwość studiowania w najlepszej – wg „Financial Times” – szkole biznesu Europy Środkowo-Wschodniej.

W swoim przemówieniu Rektor Akademii Leona Koźmińskiego ogłosił także przełomowy projekt w życiu uczelni.

Dążąc do doskonałości i dynamicznego rozwoju, obserwujemy najlepsze uczelnie na świecie. I wzorem ich ambicji, ale też działań, powołaliśmy Fundację Rozwoju Akademii Leona Koźmińskiego, której celem jest budowanie pierwszego wśród polskich uniwersytetów kapitału żelaznego – endowment fund. Na razie nie możemy się poszczycić osiągnięciami Harvardu (50 mld dolarów) czy Stanfordu (40 mld), ale pierwsze miesiące naszej aktywności udowadniają, że jest wśród nas więcej i osób, i firm, które wierzą, że możemy mieć w Polsce ośrodek akademicki światowej klasy, rozwijany dzięki mechanizmom i środkom finansowym, jakie te światowej klasy uczelnie je na ten pułap doprowadziły.

Kolejno swoje słowa do uczestników uroczystości skierował prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki, Prezydent ALK, natomiast list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odczytała Pani Minister Grażyna Ignaczak-Bandych, Szef Kancelarii Prezydenta RP. W ślad za listem, przedstawiciele Biura Odznaczeń i Nominacji w Kancelarii Prezydenta RP nadali odznaczenia państwowe zasłużonym pracownikom i wykładowcom Akademii Leona Koźmińskiego. 

Medalem srebrnym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

 • Prof. ALK dr hab. Mariola Ciszewska-Mlinarič
 • Prof. ALK dr Renata Dyląg
 • dr Svetlana Gudkova
 • prof. ALK dr hab. Jacek Tomkiewicz

Medalem brązowym za długoletnią służbę odznaczeni zostali:

 • dr Anna Pikos
 • Edyta Siuda

Podczas uroczystości wręczone zostały także medale Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi w zakresie działalności dydaktycznej i wychowawczej. Medale odebrali:

 • Prof. dr hab. Dominika Latusek-Jurczak
 • prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz
 • Anna Miziołek

Słowa uznania skierowała do społeczności akademickiej również pani Renata Kaznowska, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy. Odczytała słowa Prezydenta miasta st. Warszawy, życząc wszystkim rozpoczynającym studia i wkraczającym w jubileuszowy rok akademicki, wielu sukcesów i satysfakcji.

Immatrykulację reprezentantów studentów pierwszego roku studiów licencjackich i magisterskich przyjął Prorektor ds. Dydaktycznych – prof. ALK dr hab. Aleksander Maziarz.

Nawiązując do ogłoszenia pierwszego w polskim środowisku akademickim kapitału żelaznego, umożliwiającego realizację strategicznych celów uczelni, głos zabrali partnerzy Akademii Leona Koźmińskiego, którzy odebrali też pamiątkowe wyróżnienia. W mieniu Partnerów Strategicznych głos zabrali: pan Robert Dobrzycki – Dyrektor Zarządzający Panattoni (firmy, która jako pierwsza dołączyła do Kapitału Żelaznego); pan Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu Banku Millenium; pani Dagmara Senda – Zastępca Dyrektora HR w ERGO Hestia oraz pani Dorota Kubiak – Dyrektor zespołu Talent, HR i Employer Branding w EY. Słowa uznania skierowane zostały także do Seris Konsalnet – Partnera Wspierającego oraz PROFIT Development – firmy Partnerskiej.

Zwieńczeniem uroczystości był wykład inauguracyjny „Rewolucja zwinnych”, wygłoszony przez prof. dr hab. Andrzeja K. Koźmińskiego, pierwszego i długoletniego Rektora Akademii Leona Koźmińskiego, obecnie Honorowego Prezydenta Akademii.

Ostatnim ważnym momentem jubileuszowej inauguracji było tradycyjne już ogłoszenie laureatów konkursu „Lwy Koźmińskiego” – absolwentów, którzy odnieśli spektakularny sukces zawodowy i których, ścieżka kariery może służyć za wzór studentom i absolwentom uczelni. W tym roku Kapituła nagrodziła aż 9 osób w czterech kategoriach.

W kategorii „Administracja publiczna”: 

 • Pan Mariusz Frankowski – Dyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Absolwent Executive MBA w 
 • Akademii Leona Koźmińskiego
 • prof. dr hab. nauk medycznych Grzegorz Gielerak – Dyrektor Wojskowego Instytutu Medycznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Absolwent MBA dla kadry medycznej w Akademii Leona Koźmińskiego

W kategorii „Przedsiębiorca”:

 • Pan Sławomir Kubiczek – Prezes Zarządu FRIZO, absolwent Executive MBA w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Pani Anna Szulżyk-Maciąg – Dyrektor Generalna Pol-Skone Sp.z o.o., absolwentka Koźmiński MBA FINANSE w naszej Akademii 

W kategorii „Menedżer”:

 • Pan Olgierd Cieślik – Prezes Zarządu Totalizator Sportowy Sp. z o.o., absolwent MBA dla Finansistów w Akademii Leona Koźmińskiego
 • Pan Tomasz Rogacz – Dyrektor Generalny McDonald’s Polska, absolwent Executive MBA w ALK
 • Pani Agnieszka Świerszcz – Prezes Zarządu DHL Parcel Polska, absolwentka studiów podyplomowych Coaching profesjonalny
 • Pan Tadeusz Woszczyński – General Manager CEE oraz Country Manager – Poland, Austria, Czechia, Slovakia & Baltics w Hitachi Europe, nasz absolwent Executive MBA 

W kategorii „Prawnik”:

 • Pan Jakub Kubacki – Dyrektor Działu Prawnego i Compliance, Członek Zarządu XTB S.A. z siedzibą w Polsce oraz Licencjonowany Dyrektor, Członek Zarządu XTB Mena z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, absolwent studiów prawniczych w Akademii Leona Koźmińskiego

 

Akademia Leona Koźmińskiego dziękuje wszystkim uczestnikom uroczystości oraz nadawcom listów gratulacyjnych

Zachęcamy do obejrzenia nagrania wydarzenia na kanale YouTube uczelni.

 

Czytaj także