IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej w programie Kozminski@TopHighSchool

17.11.2023

Inicjatywa Akademii Leona Koźmińskiego to partnerstwa uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce. Dzięki takiej współpracy młodzież zyskuje możliwość przygotowania się do wymarzonych studiów ze wsparciem kadry akademickiej oraz udziału w zajęciach i aktywnościach kół naukowych. Do programu dołączyło właśnie IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej.

Cieszy nas, że do inicjatywy Kozminski@TopHighSchool, stworzonej z myślą o najlepszych szkołach średnich, dołącza najstarsze warszawskie liceum i wiodąca szkoła z ogromnymi tradycjami, IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. – Niezwykle cenimy przyjęte przez kadrę szkoły podejście, pozwalające rozwijać się i osiągać sukcesy młodym, zdolnym ludziom o sprecyzowanych zainteresowaniach i dużej motywacji. W Akademii działamy podobnie.

Umowę o współpracy podpisali Joanna Kiełbasa, Dyrektor IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. W spotkaniu udział wzięli również Marta Brodzik i Anita Mikucka-Moczek, nauczycielki podstaw przedsiębiorczości i biznesu i zarządzania w liceum oraz dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z liceami. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła rozmowa o tradycjach w edukacji oraz trosce o wysokie miejsca w rankingach szkół średnich.

Współpraca z uczelnią, której nadrzędnym celem jest wyposażenie absolwentów w umiejętności pozwalające im odważnie budować swoją karierę zawodową, jest korzystna dla obu stron i na pewno przełoży się na wyższą jakość kształcenia w naszym liceum. Jest to unikalna szansa dla tych uczniów, którzy chcą rozwijać swoją wiedzę i poszerzać swoje horyzonty naukowe. Spotkania ze studentami i kadrą naukową Akademii pozwolą naszym podopiecznym rozwijać ich zainteresowania, lepiej przygotować się do konkursów i olimpiad, a także poznać zwyczaje akademickie już podczas nauki w szkole średniej.  Jestem przekonana, że osiągnięte korzyści będą widoczne zarówno w krótkim czasie, jak i w dłuższej perspektywie - mówi Marta Brodzik, nauczycielka podstaw przedsiębiorczości oraz biznesu i zarządzania w liceum oraz  jedna z inicjatorek podpisania porozumienia.

Dzięki podpisanej umowie o współpracy, młodzież zyska możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich z zakresu ekonomii oraz wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię. Uczniowie będą mogli skorzystać z bogatego doświadczenia oraz wiedzy naukowców i praktyków. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Ponadto Akademia Leona Koźmińskiego obejmie swoim patronatem i zapewni wsparcie merytoryczne ekonomicznemu kołu naukowemu skupiającego uczniów Liceum. Na współpracy zyskają ponadto nauczyciele IX Liceum Ogólnokształcącym im. Klementyny Hoffmanowej. Uczelnia zaprosi ich do udziału w ważnych wydarzeniach oraz projektach oraz umożliwi dostęp do zasobów uczelnianej biblioteki.

Dla Akademii Leona Koźmińskiego możliwość wspierania szkół średnich oraz młodzieży realizującej programy nauki biznesu i zarządzania jest niezwykle ważna. Dzięki wspólnymi inicjatywom uczniowie mogą poznać Akademię i przyszłościowe kierunki studiów, które mogą wybrać z myślą o swoich zainteresowaniach i zawodowej przyszłości.

Łączy nas zainteresowanie edukacją ekonomiczną na najwyższym poziomie – podkreśla dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z liceami. – Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia, w której młodzież spotyka nie tylko wybitną kadrę naukową, ale również praktyków i przedsiębiorców, którzy dodatkowo inspirują swoimi dokonaniami. Tę jakość potwierdzają dodatkowo lokalne i międzynarodowe rankingi oraz opinie absolwentów.

 

Czytaj także