Gdańskie Liceum Autonomiczne w programie Kozminski@TopHighSchool, realizowanym przez Akademię Leona Koźmińskiego

15.02.2024

Do programu Kozminski@TopHighSchool, w którym z inicjatywy Akademii Leona Koźmińskiego budowane są partnerstwa uczelni z najlepszymi liceami i technikami w Polsce, dołączyło Gdańskie Liceum Autonomiczne. Dzięki takiej współpracy młodzież zyskała m.in. możliwość przygotowania się do wymarzonych studiów ze wsparciem kadry akademickiej.

Niezwykle nas cieszy dołączenie Gdańskiego Liceum Autonomicznego do programu Kozminski@TopHighSchool – podkreśla prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego.Szkoła prawdziwie dąży do tego, aby uczniowie czuli się współodpowiedzialni za swoją edukację – docenia ich działania, inicjatywę oraz łączenie dyscyplin. Przykładów z życia szkoły jest wiele – od uczniowskich klubów dyskusyjnych, przez debaty i konferencje, aż po bliską współpracę z uczelniami wyższymi i poszukiwanie możliwości rozwoju.

Gdańskie Liceum Autonomiczne to szkoła średnia, która stawia na najwyższą jakość edukacji. Tworzy przyjazne i bezpieczne środowisko, w którym młodzież i rozwija swój potencjał w atmosferze tolerancji i wzajemnego szacunku. Wartości, którymi kieruje się liceum, są przy tym niezwykle bliskie fundamentom Akademii Leona Koźmińskiego. Szacunek, odpowiedzialność, autonomia, zaangażowanie oraz tworzenie społeczności, w której wszyscy identyfikują się z przyjętymi wartościami to filary, które łączą obie placówki. 

Umowę o współpracy podpisali pani Monika Biblis, Dyrektorka Gdańskiego Liceum Autonomicznego oraz prof. Grzegorz Mazurek, Rektor Akademii Leona Koźmińskiego. Podpisaniu porozumienia towarzyszyła rozmowa o przyszłości współpracy szkół średnich z uczelniami wyższymi.

Z ogromną radością dołączamy do programu Kozminski@TopHighSchool – podkreśla pani Monika Biblis, Dyrektorka Gdańskiego Liceum Autonomicznego. To dla nas duże wyróżnienie. Chcielibyśmy tak jak dotychczas korzystać z otwartej oferty Akademii skierowanej do szkół ponadpodstawowych, ale mamy nadzieję, że uda się zrealizować specjalne wydarzenia dedykowane uczniom i uczennicom naszej szkoły. Gdańskie Liceum Autonomiczne od wielu lat z powodzeniem prowadzi oddziały o profilu ekonomicznym i to szczególnie do tych klas chcielibyśmy kierować inicjatywy podejmowane w ramach tego Programu – dodaje. 

Celem porozumienia Akademii Leona Koźmińskiego z Gdańskim Liceum Autonomicznym jest propagowanie wiedzy z obszaru nauk społecznych, w szczególności biznesu, zarządzania, ekonomii, finansów i rachunkowości, prawa, a także edukacji obywatelskiej i odpowiedzialności społecznej. Dzięki podpisanej umowie o współpracy, młodzież zyska możliwość uczestnictwa w zajęciach akademickich i wydarzeniach naukowych organizowanych przez Akademię. Uczniowie będą mogli skorzystać z bogatego doświadczenia oraz wiedzy naukowców i praktyków z różnych dziedzin. Będą również współpracować z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi. Pozwoli im to czerpać od doświadczonej kadry naukowej i zdobywać wiedzę na międzynarodowym poziomie. 

Cieszymy się, że do programu Kozminski@TopHighSchool dołączają licea z całej Polski, z którymi łączy nas zainteresowanie edukacją na najwyższym, międzynarodowym poziomie – podkreśla dr Mateusz Woiński, Pełnomocnik Rektora ds. współpracy z liceami.Akademia Leona Koźmińskiego to uczelnia biznesowa, w której można uzyskać podwójny dyplom, nie wyjeżdżając na całe studia za granicę. Wybitna kadra akademicka jest gwarancją kształcenia w świetnym standardzie w wyjątkowym, przyjaznym otoczeniu. Tę jakość potwierdzają dodatkowo wyniki międzynarodowych rankingów i opinie oraz ścieżki karier absolwentów.  Dla Akademii Leona Koźmińskiego możliwość wspierania szkół średnich oraz młodzieży realizującej programy nauki biznesu i zarządzania jest niezwykle ważna. Dzięki wspólnymi inicjatywom uczniowie mogą poznać Akademię i przyszłościowe kierunki studiów, które mogą wybrać z myślą o swoich zainteresowaniach i zawodowej przyszłości.  

Czytaj także