Dr Olha Zadorozhna z Akademii Leona Koźmińskiego liderem międzynarodowego projektu badawczego finansowanego przez Horizon Europe 2024

14.06.2024

Dr Olha Zadorozhna z Zakładu Ekonomicznych Analiz Empirycznych w Akademii Leona Koźmińskiego rozpoczyna realizację projektu badawczego finansowanego przez program Horizon Europe 2024. Projekt "Valuing Public Goods in a Populist World: A Comparative Analysis of Network Dynamics and Societal Outcomes" skupia się na analizie wpływu praworządności i populizmu na dystrybucję dóbr publicznych, a finansowanie całego projektu wynosi 3 miliony EUR, z czego Akademia Leona Koźmińskiego otrzymała 968,294 PLN.

Dr Zadorozhna przewodzi polskiemu zespołowi naukowców. W projekcie udział wezmą również renomowane uczelnie jak Copenhagen Business School, University of Innsbruck czy Luiss University oraz partnerzy z USA, Nowej Zelandii i Turcji. Razem będą badać, jak sieciowe dynamiki wpływają na społeczne interakcje i jak mogą one przyczynić się do tworzenia efektywniejszych polityk publicznych. Badania te mają na celu zrozumienie zjawiska "networked populism" i jego globalnych konsekwencji.

Wyniki badań przewidziane do realizacji w ramach tego projektu mają przynieść korzyści nie tylko akademickie, ale również praktyczne, wpływając na kształtowanie polityki publicznej w odpowiedzi na globalne wyzwania populizmu. Czas trwania projektu przewidziany jest na kilka lat, co zapewni wystarczająco dużo czasu na kompleksową analizę i wymianę wiedzy między międzynarodowymi partnerami.

Czytaj także