Czy Polacy mają zaufanie do Komisji Nadzoru Finansowego? Wyniki II edycji badania zrealizowanego przez naukowców Akademii Leona Koźmińskiego.

01.03.2023

Czy Polacy mają zaufanie do Komisji Nadzoru Finansowego? Wyniki II edycji badania zrealizowanego przez naukowców Akademii Leona Koźmińskiego.

Wśród Polaków utrzymuje się zaufanie do nadzoru finansowego. Poziom ten jest jednak niższy niż rok temu – wynika z kolejnej edycji badania przeprowadzonego przez prof. dr hab. Dominikę Latusek-Jurczak, dr Annę Pikos i dr. Marcina Wardaszko z Akademii Leona Koźmińskiego.

Wśród dorosłych Polaków, użytkowników produktów i usług finansowych, wciąż największa jest grupa deklarująca, że ufa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) w stopniu wysokim lub bardzo wysokim. Powiększa się jednak grupa osób deklarujących niskie zaufanie do nadzoru finansowego w Polsce. Wzrasta również odsetek osób, które określają się jako niezdecydowane.

Tymczasem, zaufanie jest niezbędne dla funkcjonowania i rozwoju rynku finansowego. Tworzy się ono w interakcji między trzema grupami podmiotów: regulatorem rynku (Komisja Nadzoru Finansowego), dostawcami produktów i usług w obszarze nadzorowanym przez KNF oraz konsumentami. Zaufanie przynosi szereg korzyści, takich jak np. niższe koszty koordynacji, lepsza ochrona interesu publicznego, lepsza i szybsza implementacja uzgodnień regulacyjnych, większa zgodność działania firm z przepisami prawa, wyższa legitymizacja procesu regulacji.

Od wiarygodności do zaufania

Autorzy badania podkreślają, że zaufanie tworzy się na podstawie oceny wiarygodności. Najpierw musimy poznać  instytucję i postrzegać ją jako wiarygodną. Aby to ustalić, subiektywnie spojrzymy na nią przez pryzmat postrzeganej kompetencji, dobrej woli i uczciwości. Z badania wynika, że choć konsumenci dobrze oceniają polski nadzór finansowy i deklarują zaufanie do niego, to jednak poziom wskaźników składających się na zaufanie obniża się we wszystkich aspektach związanych właśnie z postrzeganą wiarygodnością.

Niska rozpoznawalność

Wyniki badania wskazują na stosunkowo niską rozpoznawalność Komisji Nadzoru Finansowego wśród obywateli. Sytuacja od 2021 nie zmieniła się i 23 proc. aktywnych konsumentów – uczestników rynku – nie identyfikuje Komisji Nadzoru Finansowego.  Zdaniem autorów badania, to może być niepokojący sygnał, ponieważ jeśli konsument nie zna regulatora rynku, pomija sygnały płynące od niego.

Aby wzmocnić zaufanie, celem powinno być zwiększanie rozpoznawalności i autorytetu nadzoru wśród konsumentów – podkreśla prof. Latusek- Jurczak, kierownik zespołu przeprowadzającego badanie. – Jeśli nadzór ma być aktywnym kreatorem zaufania, powinien przede wszystkim być rozpoznawalny i widoczny. Dużą rolę mogą tu odegrać media, jako kanał komunikacji przybliżający profil i działania instytucji nadzorczej – dodaje ekspertka.

Raport z badania dostępny jest TUTAJ.

Badanie naukowców Akademii Leona Koźmińskiego diagnozuje zaufanie konsumentów do nadzoru finansowego i opiera się na przetestowanym w badaniach międzynarodowych narzędziu oceny wiarygodności. Przeprowadzone zostało w październiku 2022r. na reprezentatywnej próbie dorosłych Polaków, uczestników rynku finansowego w zakresie produktów i usług nadzorowanych przez KNF.  Uczestnicy badania ocenili wiarygodność instytucji nadzoru w trzech aspektach: kompetencje, dobra wola, uczciwość. Nowym elementem tegorocznej edycji badania była diagnoza, w jakim stopniu obywatele mają styczność z informacjami na temat funkcjonowania nadzoru finansowego.

Czytaj także