Cyrkularna transformacja polskich przedsiębiorstw, czyli ogólnopolski konkurs pod patronatem Akademii Leona Koźmińskiego

07.06.2024

W październiku 2024 roku, Akademia Leona Koźmińskiego stanie się areną dla młodych talentów z całej Polski, którzy wezmą udział w finale ogólnopolskiego konkursu na opracowanie strategii symbiozy przemysłowej. Konkurs, zainicjowany przez Instytut Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju, ma na celu wsparcie innowacyjności oraz świadomości ekologicznej wśród studentów. Finaliści, których projekty przejdą wstępną selekcję, zaprezentują swoje prace przed jury składającym się z ekspertów branżowych oraz akademickich podczas specjalnej sesji.

Zadaniem uczestników jest przedstawienie strategii, która umożliwiłaby symbiozę przemysłową na terenie Polski, wykorzystując odpady lub produkty uboczne jednych przedsiębiorstw, jako zasoby dla innych. Propozycje muszą uwzględniać aktualne analizy rynku, potencjalne wyzwania legislacyjne, a także strategie wdrożeniowe i marketingowe. Projekt powinien także pokazać, jak zaproponowane rozwiązania mogą przynieść korzyści ekonomiczne, społeczne i środowiskowe.

Organizowany w ramach partnerstwa z wieloma polskimi uczelniami, w tym Akademią Leona Koźmińskiego, konkurs przyciąga studentów z różnych dziedzin, promując interdyscyplinarną współpracę i innowacyjność. Akademia wspiera konkurs nie tylko jako miejsce finału, ale również poprzez zaangażowanie swoich specjalistów, kadrę akademicką oraz organizację wydarzenia.

Oprócz aspektów edukacyjnych i rozwojowych, konkurs oznacza atrakcyjne nagrody finansowe dla trzech najlepszych zespołów. Zwycięzcy będą mieli także możliwość zaprezentowania swoich projektów na najważniejszej konferencji dotyczącej zrównoważonego rozwoju – European Sustainability Congress. Wydarzenie to, przyciągające uwagę kluczowych specjalistów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, stanowi doskonałą platformę dla młodych innowatorów do wprowadzenia swoich pomysłów w życie.

W ramach przygotowań do konkursu, uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z międzynarodowymi przypadkami symbiozy przemysłowej, takimi jak system w Kalundborgu w Danii czy inicjatywy w Kawasaki w Japonii. Te przykłady ilustrują, jak efektywne i przemyślane zarządzanie zasobami może przynieść wymierne korzyści zarówno dla środowiska, jak i dla gospodarki lokalnej. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że projekt przyczyni się do rozwoju podobnych inicjatyw w Polsce, co stanowiłoby krok w kierunku transformacji kraju w stronę gospodarki o obiegu zamkniętym.

Więcej informacji na temat samego konkursu oraz jego etapów można znaleźć TUTAJ.

Czytaj także