Bez zmian w fotelu Rektora Akademii Leona Koźmińskiego

29.04.2024

Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek, obecny Rektor Akademii Leona Koźmińskiego, uzyskał reelekcję i będzie pełnił tę funkcję przez kolejne cztery lata. Był jedynym kandydatem w wyborach na kadencję rozpoczynającą się 1 września 2024 roku. Prof. Mazurek będzie kontynuował misję tworzenia najlepszej, silnie umiędzynarodowionej europejskiej uczelni biznesowej oraz realizacji pionierskich w polskim środowisku edukacyjnym projektów zmieniających oblicze nauki i edukacji.

Wybór Rektora Akademii Leona Koźmińskiego przebiegł zgodnie z zapisami Statutu Uczelni, nadanego przez założyciela. Prof. Grzegorz Mazurek spełnił wszystkie kryteria określone dla kandydata na Rektora. Kandydaturę pozytywnie zaopiniował Senat uczelni. Tym samym 25 marca 2024 r. prof. Mazurek w głosowaniu Rady Powierniczej Akademii Leona Koźmińskiego został jednomyślnie wybrany na Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na kadencję 2024-2028.

Podczas pierwszej kadencji Rektora, Akademia Leona Koźmińskiego umocniła swoją pozycję m.in. w rankingach Financial Times – obejmujących zarówno szkoły biznesu, programy MBA, programy rozwojowe dla firm, jak i studia z zarządzania. Uczelnia dołączyła też do GNAM – prestiżowego grona 32 najlepszych uczelni biznesowych na świecie, pod auspicjami Yale School of Management. W najbliższych latach Rektor będzie kontynuował misję tworzenia najlepszej uczelni biznesowej w Europie oraz realizacji innowacyjnych w projektów edukacyjnych.

Prof. Grzegorz Mazurek jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów uzyskał stypendium, które umożliwiło mu wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu, gdzie m.in. pracował jako asystent naukowy. Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej. 

Z Akademią Leona Koźmińskiego związany od września 2005 roku – najpierw jako starszy asystent w Katedrze Marketingu, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, by w maju 2020 roku, w wieku 43 lat uzyskać profesurę tytularną. W latach 2012 – 2020 pełnił funkcję Prorektora ds. współpracy z zagranicą odpowiadając za strategię umiędzynarodowienia, akredytacje międzynarodowe oraz marketing uczelni. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. We wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na swoją pierwszą czteroletnią kadencję. 

Poza uczelnią piastuje szereg funkcji związanych z rozwojem globalnego i krajowego szkolnictwa wyższego. Jest m.in. członkiem EQUIS Board i EFMD Advisory Board dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej, członkiem Expert Group for Innovation w ramach European University Association, członkiem Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką KRASP, członkiem szeregu rad konsultacyjnych uczelni na świecie, w tym prezydentem International Advisory Board francuskiej uczelni biznesowej ISC Paris.

W pracy badawczej (indeks Hirscha = 24) specjalizuje się w tematyce transformacji cyfrowej organizacji, e-handlu oraz marketingu cyfrowego. Jego prace badawcze można znaleźć m.in. w European Management Journal, Management Decisions, Business Horizons czy wydawnictwach Cambridge University Press i Emerald. W Akademii Leona Koźmińskiego koordynuje szereg programów studiów związanych z szeroko rozumianą cyfryzacją. Prowadzi zajęcia na wszystkich poziomach kształcenia, jest też liderem grantu Opus.

Obecnie jako Rektor-elekt prof. Mazurek formułuje swój zespół prorektorski, który – zgodnie z procedurą – w czerwcu przedstawi do opinii Senatowi i Radzie Powierniczej.

Czytaj także

Akademia Leona Koźmińskiego wśród najlepszych uczelni biznesowych na świecie w realizacji studiów podyplomowych i programów rozwojowych dla firm, według rankingów „Financial Times” Executive Education 2024
Dziennik „Financial Times” opublikował tegoroczne rankingi najlepszych uczelni biznesowych,...
Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy Sp. J. partnerem merytorycznym dla studiów interdyscyplinarnych: Prawo w zarządzaniu biznesem oraz Prawo i zarządzanie w biznesie w Akademii Leona Koźmińskiego
Narastające wyzwania w obszarze budowania międzynarodowej konkurencyjności gospodarki stały...