Akademia Leona Koźmińskiego z wyróżnieniem HR EXCELLENCE IN RESEARCH

30.01.2024

Akademia Leona Koźmińskiego ponownie z tytułem HR EXCELLENCE IN RESEARCH.

Komisja Europejska przyznaje wyróżnienie HR Excellence in Research wyłącznie instytucjom, które spełniają wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy naukowej i badawczo-rozwojowej, przeciwdziałania dyskryminacji czy prowadzenia przejrzystych procesów rekrutacji, opisane w The European Charter For Researchers

Jednym z etapów procesu odnowienia wyróżnienia HR Excellence in Research była ewaluacja wniosku, dokonywana przez ekspertów z Komisji Europejskiej oraz ich wizyta w lipcu 2023 roku. Dzięki spotkaniom z przedstawicielami władz uczelni, naukowcami, doktorantami i pracownikami administracyjnymi eksperci ocenili m.in. jakość postępu, mocne i słabe strony strategii HR oraz nasze starania, zmierzające do zapewnienia zasad Europejskiej Karty i Kodeksu Naukowca w zakresie aspektów etycznych, równościowych i zawodowych, warunków pracy, rozwoju i szkoleń, a także mobilności.

Kolejna ocena realizacji działań wynikających z Europejskiej Karty i Kodeksu Naukowca nastąpi za trzy lata.

Czytaj także